ABDÜLKADİR GEYLANİ DEN NASİHATLAR (KALBİN CİLASI)
Canibim.Com

ABDÜLKADİR GEYLANİ DEN NASİHATLAR (KALBİN CİLASI) - Canibim.Com

Nefsinden çık ondan uzaklaş.Mal mülk telaşını bırak.Herşeyi Allah'a teslim et.Kalbinin kapısında onun kapıcısı ol.Kalbine girerken onun emrine sarıl.Durmamgerektiğinde de yine onun nehyi ile dur.Hazır, heva ve hevesini ordan çıkarmışken, ona muharif iken her halinde ona uymayı terk etmişken, sakın kalbine heva ve hevesini sokma.Ona uyup peşinde giderek kalbine girmesine izin verme.Onun isteğine sakın muvafakat etme, ona tam tersiyle karşılık ver.Aksi halde ona iyilik etmiş olursun.Nefis ahmakların vadisidir.O vadide ölünün, helakın, Cenab-ı Hakk'ın nazarından dişersin, ondan perdelenmen söz konusudur.Hakk'ın emrini daima koru.Onun yasakladığı şeyden daima kaçın.Onun takdirine daima teslim ol.Ona, mahlûkatından herhangi bir şeyi ortak koşma.Senin iraden, heva ve hevesin, arzuların...Bunların hepsi onun bir mahlukudur.Hiçbir ilave yapma.Başka bir şey isteme ve arzulama.Aksi halde müşrik olursun, ona şirk koşmuş olursun.Cenab-ı Hakk şöyle buyurmuştur "Rabbi ile 'likâ'yı(güzel bir surette karşılaşmayı) umanlar salih amel işlesinler ve ibadetlerinde ona hiçbir şeyi ortak koşmasınlar" (Kehf 18/10) şirk, sadece puta tapmak değildir.Bilâkis heva ve hevesine uyman, Rabbi'ne karşı dünyadan, ahiretten, onların içindekilerden, kısaca onun dışındaki şeyleri tercih etmen dir.Eğer ondan başka bir şeye dayanır ve güvenirsen, başkasını ona ortak etmiş, şirk koşmuş olursun.

NOT: Nehru'l- KADİRİYYE kitabından
Yazar:SEYYİD ŞERİF Dr.MUHAMMED FÂDIL GEYLÂNÎ
EL HASENÎ ET-TEYLÂNÎ EL-CİMZERKÎ

Tüm MAKALELER