GADİR-İ HUM
Canibim.Com

GADİR-İ HUM - Canibim.Com

Peygamberimiz Aleyhisselamla Müslümanların Medine Yolunu Tutmaları

 

Peygamberimiz Aleyhisselam ve Müslümanlar, veda tavafını yaptıktan sonra, hep birlikte Medine yolunu tuttular. [1][631]

Peygamberimiz Aleyhisselam, Culte Gadîr-i Humm mevkiinde konakladı. [2][632] Oradaki iki ağacın altlan süpürülüp temizlendi. [3][633]

Semüre ağacının üzerine bir elbise gerilerek güneşin sıcağından korunmak üzere Peygamberimiz Aleyhisselam için gölgelik yapıldı. [4][634] Peygamberimiz Aleyhisselam, orada öğle namazını kıldı. [5][635] Müslümanlara hitap etmek üzere ayağa kalktı.

Allah'a hamd ü senada bulundu. [6][636]

O gün Kıyamet gününe kadar olup bitecek şeyleri hiçbirini bırakmaksızın haber verdi. [7][637] Va'z ve nasihatta bulundu.

Sonra da:

"Ey insanlar! Bilesiniz ki, ben de ancak bir insanımdır.

Çok sürmez, Yüce Rabbimin elçisi bana gelecek ve ben de onun davetine icabet edeceğim!

Ben size iki ağır emanet bırakıyorum: Onların birincisi Yüce Allah'ın Kitabıdır ki, onun içinde hidayet ve nur vardır.

Yüce Allah'ın Kitabını tutunuz ve ona sımsıkı sarılınız!

İkincisi de Ehl-i Beytim dir, ev halkı m dır.

Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım .

Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım.

Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım!" buyurdu. [8][638]

"Ey insanlar! Siz ne üzerine şehadet edersiniz?" diye sordu.

"Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederiz!" dediler.

Peygamberimiz Aleyhisselam:

"Sonra?" diye sordu.

"Muhammed Aleyhisselamın da Allah'ın kulu ve resûlü olduğuna şehadet ederiz!" dediler.

Peygamberimiz Aleyhisselam:

"Sizin velîniz kimdir?" diye sordu.

Müslümanlar

"Bizim velîlerimiz, Allah ve Allah'ın Resûlüdür!" dediler. [9][639]

Peygamberimiz Aleyhisselam:

"Ey insanlar! [10][640] Benim mü'minlere öz nefislerinden önce geldiğimi biliyorsunuz, değil mi?" diye sordu.

"Evet[11][641] yâ Rasûlallah!" dediler. [12][642]

Peygamberimiz Aleyhisselam:

"Benim mü'minlere öz nefislerinden önce geldiğimi biliyorsunuz, değil mi?" diye tekrar sordu.

Müslümanlar

"Evet!" dediler. [13][643]

Bunun üzerine, Peygamberimiz Aleyhisselam Hz. Ali'nin elinden tutup:

"Ben kimin mevlâsı* isem, Ali de onun mevlâsıdır! [14][644] Allah'ım! Ona dost olana dost ol! Düşman olana düşman ol! [15][645] Ona yardım edene yardım et!" diyerek Allah'a yalvardı. [16][646]

Hz. Ömer, Hz. Ali'yle karşılaşınca:

"Ey Ebu Talib'in oğlu! Ne mutlu sana!

Sen, sabahladığında da, akşamladığında da, erkek kadın bütün mü'minlerin mevlâsısındır!" diyerek onu tebrik etti. kutladı. [17][647]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm MAKALELER