AHMED KUDDUSİDEN SOHBETLER-1
Canibim.Com

AHMED KUDDUSİDEN SOHBETLER-1 - Canibim.Com

                        AHMED KUDDUSİ HAZRETLERİNDEN SOHBETLER-1

                                             VELİLER VE VASIFLARI

 

Pirimiz Abdulkadir Geylani (ks) rûhaniyetiyle irşad ve terbiye eder.”İstiğfarın ve salavat-ı şerifenin hangisi olursa makbuldur. Amma, manaya âlim olan, “Estâğfirullah” demekten, “Allahümmâğfirli” demek evladır.

 

Zira,(s) (sin) talep etmek içindir. Huzur-ı kalp olmayınca,kizb olur. Duada ise,huzur-ı kalp, şart değildir ve âlim olmayan,”Estağfirullah” dese kifayet eder.

 

“LÂ İLAHE İLLALLAH” efdal’üz zikr olduğu hadis-i şerife ile sâbittir. Bu kelime-i münciye-i mübareke, nefy ile isbatdan mürekkeb olmağın kuvvetde ve tesirde ve faziletde ve tahsin-i ahlakda ve ecr-ü mesûbâtda ve akreb-i turuk-ı ilallah olmakta zikirlerin cümlesinden ziyadedir.

 

Allah ismi şerifi, zakire çoşmak ve cezbe ve hararet verir,yakıcı olur. Halim olmaz ve kalbe hal tez dolar,lakin tez zail olur.

 

Tevhit ile kalbe hal geç dolar velakin zail olmaz, kalb de takarrür eder. Zakiri halim, sabır ve ehram, huluk-ı hasen sahibi kılar.

 

Haydar-ı Kerrar (ra), Resul-i Ekrem (sav) Efendimizden, Allah’a giden yolların akreb ve eshel ve evdahına delalet istedikte, üç kere Kelime-i tevhidi telkin eyledi”

 

“GİRMEK İSTERSEN ERENLER ZÜMRESİNE EY AZİZ  

DURMA DAİM, EYLE TEVHİD,GİCE,GÜNDÜZ,KIŞ VE YAZ”

DÖRT NEFERDEN UZLET EYLERSEN BULURSUN TEZ MURAD

EHL-İ DÜNYA, EHL-İ GAFLET,EHL-İ BİD’AT, HİLEBAZ.

KESME DİLDEN HER NEFES,HER DEM, BEHER HAL ZİKRİ SEN,

ZAKİRİN KALBİNE ŞEYTAN MASİVAYI KOYAMAZ.”

 

Eshab-ı kiramdan Abdullah b. Ömer’in bildirdiğine göre, Peygamberimiz : “ Ümmetimin her asırda hayırlıları beş yüzdür,Ebdâl’i de kırktır.

 

Ne beş yüzler eksilir, ne de kırklar.Ne zaman kırklardan birisi ölse,Yüce Allah beş yüzlerden birisiyle, onun yerini doldurur” buyurdu. Peygamber efendimiz s.a.v Onların ne gibi işler işlediklerini de bize haber verdiler.

 

''Onlar, zulüm ve haksızlıklarını gördükleri kimseleri, bağışlar: Kötülüklere karşı iyilik yaparlar.''

Eshapdan Abdullah bin Mesud (ra) Peygamberimizden rivayete göre :

 

“Yüce Allah’ın kullarından üç yüzünün kalbleri, Adem  (as) kalbi üzeredir.

Kırkının kalbi, Musa (as) kalbi üzeredir.

Yedisinin kalbi, İbrahim (as) kalbi üzeredir.

Beşinin kalbi, Cebrail (as) kalbi üzeredir.

Üçünün kalbi Mikayil (as) kalbi üzeredir.

Birisinin kalbi İsrafil (as) kalbi üzeredir.

Bir kalb üzere olan vefat edince, onun yerine Yüce Allah üçlerden birini geçirir.

Üçlerden biri vefat edince, onun yerine Yüce Allah beşlerden birini geçirir.

Yedilerden biri vefat edince, onun yerine Yüce Allah kırklardan birini geçirir.

Kırklardan biri vefat edince , onun yerine üç yüzlerden biri gelir.

Üç yüzlerden biri vefat edince onun yerine Yüce Allah halktan (elverişli) birini geçirir.

 

Diriltmeler, Öldürmeler,yağışlar,bitkiler, belaların defi bunlarla olur.Abdullah b.. Mesuda : “Onlarla diriltmeler, öldürmeler nasıl olur diye sordular..

 

Abdullah b. Mesud : Onlar,milletlerin çoğalmasını Allah’dan dilerler, milletler çoğalır.Cebbar ve zalimler, onların dualarıyla mahv ve helak olurlar.Onlar yağmur dilerler, yağmur yağar. Yerden bitkiler onların dilekleriyle biter. Belaların her türlüsü, onların dualarıyla kalkar” dedi.

(Ebu Nuaym, Hilye 1, sayf.8-9 )

 

NOT : Bazı aklı kıtlar bu yazıya hemen karşı çıkıp haşa “Siz Allaha ortakmı oldunuz iş bölümü mü yaptınız diye cahilce itiraz ederler  “vahabi” sapıkları. Oysa bu hadistir senedide sağlamdır. Allah (cc) sevdiği kullarının duasını kabul ediyor. Çünkü o kul makam-ı nazdadır Allah o kulun isteğini ret etmez. Burası ince nokta, selefiler anlayamıyor,böyle bir hayatı yaşayamadıkları için bilemiyorlar.  

 

selam ve dua ile...                                                                                                              

Tüm MAKALELER