CEBRAİL A.S YERYÜZÜNE KAÇ DEFA İNDİ
Canibim.Com

CEBRAİL A.S YERYÜZÜNE KAÇ DEFA İNDİ - Canibim.Com

BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ ? (Cebrail (a.s.) Yer yüzüne kaç defa indi ?

 

Nakledilir ki,Cebrail (as) ADEM (AS) ‘a 10 kere indi.

-İDRİS (AS) ‘a dört kere indi.

-NUH (AS) ‘a  yirmi üç kere indi.

-İBRAHİM (AS) ‘a yüz on altı kere indi.

-MUSA (AS) ‘a dört yüz seksen kere indi.

-MUHAMMED MUSTAFA (SAV)’ Hazretlerine ise yirmi dört bin kere indi.

 

 

Nakledilir ki Cebrail (as) ‘ın altı yüz kanadı vardı . Dünyaya inerken dört kanadını açardı. Göklere çıkarken de geri kalan kanatlarını açardı.

 

 

Enes bin Malik (ra) der ki:

-Rasülüllah (sav) şöyle buyurdu: “Hak Celle ve Alâ Hazretleri Cebrail (as) ‘a

Yere in ve filan köyün altını üstüne getir ! dedi. O bu emir üzerine yere indi. Dört bin kişinin o köyde ibadet ettiğini gördü. Yine geri döndü :

-Yarabbi , dedi , o köyün altını üstüne nasıl döndüreyim ? Kimisi namaz kılıp ibadet ediyor.

-Hak Teala  Hazretleri:

-Onların namazlarına bakma ! Çünkü onlar iyiliği emretmezler ve kötülüğü yasaklamazlar. Kimisi kimisine  bu işlerde rıza göstermişlerdir ! diye buyurdu. Öyle olunca  amellerini yüzlerine vur ve köylerini alt üst et, aşağı geçir ! dedi.

 

 

NOT : Ey Müslüman ! etrafımızda gördüğümüz  olumsuzluklara “aman sende “ deyip geçip gittiğimiz nice kötülükler var. Eğer Hz. Allah (cc) Peygamberine  (s.a.v) Miraç da senin ümmetine toplu bela  vermeyeceğim sözü olmasaydı , bu kadar azgınlıklara bin defa alt üst olmuştuk..

Tüm MAKALELER