PEYGAMBERİMİZİN YARADILIŞI-2
Canibim.Com

PEYGAMBERİMİZİN YARADILIŞI-2 - Canibim.Com

        MUHAMMED MUSTAFA’NIN YARADILIŞI ve PEYGAMBERLİĞİ-2

 

 

LA İLAHE İLLALLAHU MUHAMMEDÜN RESULÛLLAH. (Allahtan başka Allah yoktur,Muhammed O’nun Resulüdür.)

Hak Sübhânehu ve Teala Hazretleri bir kandil yarattı.Muhammed (as) in yüzünü dünyadaki yüzü gibi tasvir edip o kandile namaz kılıyor gibi koydu. Ondan sonra Nebilerin canları Muhammed (as) ın çevresinde iki yüz bin yıl tavaf kıldılar. Daha sonra Hak Sübhânehu ve Teala Hazretleri ruhlara: -Muhammede nazar edin ! diye buyurdu.

 

 

Ruhlarda o kandile baktılar, nazar eylediler. Onlardan her kim O’nun başını gördü ise yeryüzüne sultan oldu. Her kim alnını gördü ise âdil oldu. Her kim gövdesini gördü ise âlim oldu. Sözün kısası, her kim o mükerrem ruhun (sav) in bir mübarek âzasını gördü ise dünyada o uzva uygun bir san’at edindi. Ondan sonra Hak Teala  Hazretleri halkı namaza buyurdu.

 

 

(Hz.Muhammed sav.in kandildeki  sureti üzerine buyurulan namazın KIYAMI Elif’e, rükûu Hâ’ya, secdeleri MİM’e ve tahıyyata oturması da DAL’a benzer.)

 

Hak Teala Hazretleri, Enbiyanın suretini Muhammed (as) ın lâfzına benzer yarattı. Başı yuvarlaktır, MİM’e benzer. İki elleri  HÂ’ye benzer. Karnı MİM’e benzer. Ayakları DAL’a benzer.

 

Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen ! Size bundan sonra İnşaallahü Teâla Hazret-i Resûl’ün velâyetini, risaletini ve Kur’anın nasıl indirildiğini ve kudsi kelimeleri beyan edeyim.

 

Resûl-i Ekrem Hazretlerinden rivayet olundu ki,Hak Sübhânehu ve Teâla Hazretleri, Hazret-i Muhammed’in nurundan bir cevher yaratıp ona bakınca cevher eridi, su oldu. O su hareket etti bin yıl dalgalandı. Sonra Hak Teala Hazretleri, Muhammed (as) ın bu nurunu on bölüğe ayırdı:

 

Birinden: ARŞ’ı ,birinden KALEMİ,birinden LEVH’i, birinden: GÜNEŞİ,birinden: AY’ı, birinden:DURAN YILDIZLAR’ı,birinden:GEZEN YILDIZLAR’ı,birinden:KÜRSİY’i,birinden:MÜ’MİNLERİN RUHUNU,Onuncusundanda:HAZRET-İ MUHAMMED (SAV)’in cismini yarattı.

 

Tefsir ehli der ki:

Hazret-i Muhammed (sav) doğduğu zaman secde kıldı  ve secdesinde:

-Ümmeti,ümmeti dedi. Kabenin dört duvarından sesler gelip:

Muhammed (sav) Hak Peygamberdir diyerek tanıklık verdiler.Kabe’de o anda  Muhammed (sav)’e secde kıldı.

 

NOT: Biz hala vahi geldiğinde korkup evine koşan, yorganın altında tir,tir titreyen bir Peygamberi anlatan zavallıları biliyoruz. EDEP YA HU…!  EDEP… PEYGAMBER HİÇ KORKARMI…?

 

Selam ve dua ile..

       

Tüm MAKALELER