MUHYİDDİN-İ ARABİ VE GAYIP
Canibim.Com

MUHYİDDİN-İ ARABİ VE GAYIP - Canibim.Com

MUHYİDDİN-İ ARABİNİN SECERETÜN NUMANİYYE ADLI ESERDEN

 

 

Mısırdan olur orduyu İslama nusret

Gelip Mağribi Aksadan şittetli gayret.

Olur İslam gah galip,gah mağlup

İki yıl sonra hasılı cümle matlup

Eder Dünyayı istila cümle İslamlar

Tahayyürde kalır anı gören canlar

Cünud-i Müslüman içre melekler

Çeker anlar dahi nice emekler

Semavi bazı ayat-ı muazzam

Zuhur eyler o yıl Allahu alem

Aduvdan addeylemez İngilizi

Anında fethederler hep denizi

Otürlü çalkanır alem seraser

Verilmez kafirlere asla bir yer

Olur cihana hakim AL-İ OSMAN

Olur cam-ı cihanda hükm-i KUR-AN

Oku ayat-ı celili sen her an

Bu bir hakikat,ol secde-i şükran

 

KELİMELER,nusret(yardım)-mağrip(batı)-aksağ(en uzak)-tahayyür(hayrette kalmak)-cunud(askerler)-içre(içinde)-aduv(düşman)-seraser(baştan)-

 

Tüm MAKALELER