GAVSİYYE-2
Canibim.Com

GAVSİYYE-2 - Canibim.Com

 

                                                                            GAVSİYYE-2

 

 

 Ey Gavs-ı A”zam ! Benim HAREM-İ İSMETİME girmek istediğin zaman,artık mülk ve meleküte ve ne de ceberuta iltifat etme,çünkü mülk alimin şeytanıdır. Meleküt, arifin şeyta

nıdır. Ceberut vakıfın şeytanıdır. Bunlardan birine razı olan kişi Benim katımda koğulmuşlardan sayılır.

 

Mücahede, müşahededen bir denizdir. Bu denizin balıkları orada bekleyenlerdir. O halde müşahadedenizine girmek isteyen kimsenin,mücahedeyi seçip beğenmesi gerekir. Çünkü

mücahede, müşahedenin ay”ıdır.

 

Kullarımdan Bana en sevgili olan anası-babası ve evladı bulunduğu halde kalbi benimle

meşgul bulunan kimsedir. O kadar ki babası ölecek olsa onun için hiçbir üzüntü taşımaz. evladı ölecek olsa evlad üzüntüsü diye bir hali görülmez.İşte kulum bu mertebeye yükse

lince artık o benim yanımda babasız ve evlatsızdır. Öylesinin dengi bulunmaz.

 

Benim sevgim sebebiyle baba yokluğunun tadını hissetmiyen kimse, Vahdaniyet ve Ferdaniyet lezzetini bulamaz.

 

Biryerde Bana bakmak istediğin zaman, içinde Benden başkası bulunmayan bir gönül seç.

gönlü mücahedeye meyleden kul”a müjde olsun !...Gönlü şehvetlere meyleden kul”a da yazıklar olsun

 

Rabbimden Mi”rac hakkında sordum. Buyurdu ki; Benden başka her şeyden sıyrılıp yükselmektir. Böyle bir Mi”racın kemali yükselme ve huzurda sağa-sola iltifat etmemektir”

 

Benim katımda Mi”racı olmayan kimsenin namazı namaz sayılmaz. Namazdan mahrum olan

kimse benim yanımda mi”racdan da mahrumdur.

 

Ve burada Aziz ve Celil olan Allah”ın sebepleri kolaylaştırmasıyla GAVSİYYE, ki buna MİRACİYYE de denir, tamamlandı.

Tüm MAKALELER