TEVEKKÜL
Canibim.Com

TEVEKKÜL - Canibim.Com

 

                                                   TEVEKKÜL

 

 

 

Tevekkülde esas,Allahü teala”nın Talak suresi üçüncü:” Allahü tealaya tevekkül edene, Allahü teala yetişir”,Maide suresi 23.” “Eğer Allahü tealanın vadine iman ederseniz,tevekkül ediniz.”

 

Abdullah bin Mes”ud ra. Der ki,Resulüllah sav.buyurdu” Allahü teala bana bütün ümmetimi

Gösterdi.Dağlar,sahraları doldurmuş olduklarını gördüm. Bu kadar çok olduklarına şaşırdım.Ümmetinin bu kadar çokluğuna razı oldun mu dediler.Evet razı oldum dedim.Bunlardan hesapsız yetmiş bin kişi Cennete girer.Onlar işlerinde acele etmezler.İşleri

Ne fal,büyü dağlamak karıştırmayıp,Allah”tan başkasına tevekkül ve itimad etmeyenlerdir buyurdu.” Dinleyenler arasında Ukaşe ra. Ayağa kalkarak,ya Resulallah dua buyurun da

Onlardan  olayım deyince”Ya Rabbi bunu onlardan eyle” buyurdu.Biri daha kalkıp aynı duayı

İsteyince”Ukaşe senden çabuk davrandı”buyurdu.

 

Tevekkülün hakikatı,işleri Allahü tealaya ısmarlayıp,istek ve tedbirden kurtulup,ahkam ve

Takdiri müşahede makamına çıkmaktır.Bu halde kul taksim için değişme olmadığını,kendisi

Ne ayrılan şey”in elinden alınmayacağını,kendisine ayrılmayan şey”e kavuşamayacağını kesin olarak bilip, sahibinin va”dine inanır.Kendisine ayrılan şey”i sahibinden alır.

 

Tevekkül üç derecedir: (Tevekkül,teslim ve tefviz) dir.

 

Mütevekkil,ya”ni tevekkül sahibi,Rabbinin va”dini gözetir.Teslim sahibi Rabbinin kendisini bilmesiyle yetinir.Tefviz sahibi, Rabbinin hükmüne razı olur.Bazıları da tevekkül başlangıçta,teslim ortada,tefviz de sondadır dediler.Bazılarıda tevekkül mü”minin sıfatı,teslim

Evliyanın sıfatı,tefviz de muvahhidin sıfatıdır dediler.Bazılarıda,tevekkül avamın sıfatı,teslim

Havasın sıfatı,tefviz havas-ı havassın sıfatıdır dediler.Bazılarıda tevekkül Peygamberlerin sıfatı,teslimİbrahim as.sıfatı,tefviz de Peygamberimiz Muhammed Mustafanın sav.sıfatıdır dediler.

 

Herkesle öyle olmalıdırki,haddini bilmeli,haline uygun konuşmalı,günah olmayan şeylerde ona uymalıdır.Nitekim hadisi şerifte:”Biz peygamberler,insanlara akıllarının ereceği şekilde söz söylemekle emrolunduk” buyuruldu.Bundan dolayı kendinden aşağı olana şefkatle,yüksek olana hürmetle,emsal ve akranına ihsan ve ısrar ile hareket etmelidir.

 

Fakirler(derviş) yemek yerken hırs ile,hiç doymayacakmış gibi yememeli,yerken gafil olmamalı,kalplerinden Allahü tealayı zikredip unutmamalıdırlar.Yerken kendinden üstün

(şeyh efendi) kimseden önce elini yemeğe uzatmamalı Ev sahibi,doysa dahi kendisiyle beraber yemek yiyenlerden önce yemekten el çekmemelidir.Zenginle izzet,fakirle isar,

Kardeşler ilede neş”eyle yemelidir

 

Selam ve dua ile Mevlam bu okuduklarımızı tatbik edenlerden eylesin amin…!

Tüm MAKALELER