EVLİYAULLAH'IN SÖZLERİ
Canibim.Com

EVLİYAULLAH'IN SÖZLERİ - Canibim.Com

 

Elini açıp Hakk'a yalvarıyorsun.Duanın çabuk kabul olunmasını istersen kalbini, Hakk'ın dostunun kalbine bağla.Sakın Allah(c.c) dostunu inciltme.Sev de  seni sayar-ı lâmekâna çıkarsın.Ehlullah meydanına hor bakanlar, hazreti insanın gönlünün hususi bir nazar-ı ilâhiye mashar olduğunun farkında değillerdir.

 Bunlar:”Allah(c.c) ile kul arasında kimse yoktur” derler...Amenna...Dini celil-i islamda Allah(c.c) ile kul arasında hiçkimse yoktur ve olamaz.

 Amma insan namaz kılarken imama iktida eder.İmam onun sırrının kıblesi olan Allah(c.c) ile arasına girmiş mi sayılır?

 Bizim dinimizde şefaat yok mu “Vebteğu ileyhil vesiyle” Maide:35 ayet-i kerimesine ne diyeceğiz?

 Bazıları:”Efendim Kur'an yeter derler.” Amenna ona ne şüphe.Fakat muallimi yok mu idi?Hz.Muhammed(s.a.v) tenezzülen ne diye teşrif ettiler?

 “İyi amma o alemi cemale teşrif etti”Pek iyi...Varislerini inkâr mı edeceğiz? ”El-ulemaü veresetül embiya” hadisi inkâr mı olunaak?

 Bu kubbe altında Hakk'a nadim olmuş.Kalpleri zaat-ı ilahiye ayine olmuş öyle gönül sahibi hazreti insan vardır ki, onların muhabbeti bu mezahirin devamına sebep olur.

 Evet suret-i halk ile siret-i Allah(c.c) ile olan ne muazzam erler vardır...Onların gönül hazinelerindeki mücevher, padişah hazinelerinde bulunmaz.Onlara gönül veren ebedi saadete mashar olur.O nura mashar olmayan kalp kaskatı olur.

 Eğer belalara uğramışsan Hakk'ın seni sevdiğini bil.Hakk'a iştiyakından dolayı gam çekersen, dünya gamı kalbinden mahvolur.İşte o vakit mevla sana feyiz-i ihsani ile esrar-ı aşk'ı öğretir.”Ve ma rameyte izrameyte ve lakinnallahe rema” Enfal:17 Bu ayetin manası yirmi dört ilimi bilmekle değil fakr-ı tam devletine nail olmakla anlaşılır.

 Resul-u Ekrem, hiçbir şey ile iftihar etmemiş, Yalnız fakr ile iftihar etmiştir.

 Dost yolunda çekilen cefanın sonu likadır.Bu yolun nihayeti “Allahü bes baki heves” e çıkar.

 Sakın bu yolda ümitsizliğe düşme, zira Hak kapısının seher vaktinde göz yaşına açılacağına dair ilan vardır.Sen kabukta kalma, içine dal.Zira aşk-ı muhabbetten maksat vuslattır. “Va'büd Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin” Hicir:99 fermanının zavkini tadarsın.

 Sen Gaffarsın, günahları örtbas edersin.Adem safiyyullah gibi “Rabbena zalemna enfüsena” Araf:23 Habib-i Ehrem'i şefaatçı gösteriyorum.Sen bilirsin.Gülün kokusu, bülbülü mesht ettiği gibi onun kokusu da arifi mesht eder.

 Zavallı sofu aşk şarabı içmediğinden ibadetine mağrurdur.O bilmez ki dergah-ı ilâhinin kapısında edna ile a'lâ birdir.Çünkü Rabbi teala onun ibadetine muhtaç değildir.İhtiyaı olan sensin.İbadet ile insan olduğunu gösterebilirsin ancak.Gururun kimedir.O halde gururu terk et.”Küllü men aleyha fan” Rahman:26 emrini unutma.Kabrin kapısı kapanınca geda ile şah arasında fark kalmaz.

 Dost ile konuşmak için siyah çadırın çekildiğini fırsat bil, yani geenin ganimet olduğunu anla.

 Çünkü ağyar uyurken yar ile konuşmanın tadı başka olur.O saatlerde ilahi kapı ardına kadar açıktır.

 Allah kulu gibi değildir.Her nedameti bir ibadet olarak kaydeder.Yalnız senin boynunun büküklüğünü görsün.

 Aşıkın kalbi uyumaz çünkü Cenab-ı Hak ona her vakit tenezzül eder.Eğer o kalp uyuyacak olursa “Hem beni istiyorsun, hem de uyuyorsun” diye itaba mashar olur.

 Tecrit olmadıkça, tevhid olmaz.Tevhid olmadıkça da tefrit olmaz.Yolunda çok uğrak vardır.Kalbini tecrid et.

Tüm MAKALELER