Tarikatlar
Canibim.Com

Tarikatlar - Canibim.Com

On İki Piran

1-Tarikat-ı Kadiriye:Abdul Kadir Geylani(k.s)

2-Tarikat-ı Rufai’ye:Ahmedel Rufai(k.s)

3-Tarikat-ı Şazeliye:İmam-ı Hasan el Şazeli(k.s)

4-Tarikat-ı Mevleviye:Mevlana Celallettini Rumi(k.s)

5-Tarikat-ı Bedeviye:Ahmet el Bedevi(k.s)

6-Tarikat-ı Düsukiye:İbrahimi Burhaneddin Düsukiye(k.s)

7-Tarikat-ı Sadiye:Şeyh Sadettin(k.s)

8-Tarikat-ı Sühreverdi:Şeyh Şihabüddin Ömer Sühreverdi(k.s)

9-Tarikat-ı Nakşiye:Muhammed Bahaiddin Üveysi(k.s)

10-Tarikat-ı Bektaşiye:Hacı Bektaşı Veli(k.s)

11-Tarikat-ı Halvetiye:Ömer Halveti(k.s)

12-Tarikat-ı Celvetiye::Aziz Mahmut Hüdayi (k.s)

Tüm TASAVVUF SÖZLÜĞÜ