TÖVBE VE TASAVVUFU MESELELER
Canibim.Com

TÖVBE VE TASAVVUFU MESELELER - Canibim.Com

                                                              TÖVBE VE TASAVVUFU MESELELER

 

Nisa suresi:31=”Büyük günahlardan sakınırsanız,küçük günahlarınızı da af ederim.”   ve Tahrim suresi:8 de “Nasuh töbesi ile günahın affını bize anlatıyor.”

 

Mısrı Niyazi (ks) diyor ki; “Avamın töbesi günahtan,havasın töbesi gaflettendir.”

 

İnsan kamilleştikçe yani makamı arttıkça günahın şeklide ters orantılı olarak küçülür.Oysa bu kişiler “küçük günahları” dahi büyük günah mesafesinde görür ve kendilerini ona göre tövbe ve istifar yaparlar.

 

Bir Hadisde: Sahabenin biri Peygamber (sav) ‘e sorar.Bir kişi günah işlese ve sonrada tövbe etse o günah silinirmi der.

Peygamber (sav)’de evet silinir der.O kişi yine günah işlese ve tövbe etse yine af olurmu der.Evet af olur der.Peki yine günah işlese töbe etse af olurmu der.Evet af olur.o kişi peki bu nezamana kadar devam eder der.

 

Peygamber (sav) cevaben Nasuh nasuh tövbesi edib bir daha işlememeye kadar der.

 

Hz.Musa (as) Allah’a sordu, Yarabbi dünyada en günahkar insan kim? Allah (cc) sabah felanca yere git orada bir çocukla bir adam göreceksin işte o adam dünyanın en günahkar adamıdır dedi.

 

Musa (as) o yere gitti ve adamla çocuğu gördü.

 

Musa (as) bu defa da Yarabbi dünyanın en günahsız adamı varmı dedi. Allah (cc) var dedi.Akşam felan yere git orada bir adamla bir çocuk göreceksin işte o dünyanın en günahsız adamıdır.

 

Hz.Musa (as) akşam o yere gitti,ne görse sabahki gördüğü adam ve çocuk.Yarabbi bu nasıl olur? Sabahtan  en günahkar olan bu adam akşamda nasıl en günahsız oldu?

 

Cevaben Allah (cc) ; O adamın çocukla konuşmasını Musa’ya  anlattı.

Çocuk babasına sorar sabah sahilde kum ile oynarken,baba ne kadar çok kum var,dünyada bu kumdan çok bir şey varmı der.Babası evet kumdan daha çok denizlerin köpüğü var der.Çocuk ondan da çok bir şey varmı der? Babası evet var der. Çocuk nedir der.Babası benem günahlarım bunlardan da çok der.Çocuk devam eder ondanda çok bir şey varmı der? Baba varder,çocuk ne dir o diye sorar.Babası Allah’ın RAHMETİ der.

 

Allah (cc) İşte babanın bu sözünden dolayı sabah dünyanın en günahkar olan o adamı akşam af ettim, anasından yeni doğmuş gibi günahsız yaptım der. Günahsız sabi gibi oldu.

 

İşte Allah’ın af edemiyeceği günah yoktur.Yeter ki kul samimi olup birdaha o günahı işlememeye niyet etmeli yani “ Nasuh “ töbesi ile tövbe etmeli.

 

Allah (cc) dan ümidi kesmek en büyük günahdır.Benim günahım af edilmez demek en büyük büftandır.

 

DUA ETTİM DE KABUL OLMADI DEME , DUA ETMESİNİ BİLMİYON BARİ YALAN SÖYLEME.  

İkmali sulukta dervişin özel halleri

Hakikat bilgisi eksik olan kimseye usanmak,yorulmak gelir,ilahi feyz kesilir,zira Hakkın teveccühü abdın arzu ve isteğine tabidir.

Düşüncesi noksan,hakikatten gafil bir kimse gönül sahibi biri ile bir iki sohbetten sonra usanır,sıkıntı başlar,işte o zaman ilahi feyiz kesilir,nice nimetlerden mahrum kalır.Bu makule insanlar,diğer mahluklardan farksızdır.

Cenabı Hak,insanları kötülükten,fena hareketten kusurlardan,kurtuluşa (darüsselama=Cennete)  kendine yakın olmağa ve Hakka kavuşmağa davet eder.Eğer kulda istek görürse kulu sevgi ile kendine çeker…Aksi takdirde onu kendi hali ile terkeder,zira Allah (cc) Gani anil alemindir,alemi ıslah etmek üzerine vacib değildir.

 

Resul-u Ekremin’in varislerinin durumuda böyledir. İnsanda sadakatle istek olmadıkça ilahi kudret zuhur etmez,emeline kavuşamaz.Gerçek arzu ve isteğin alameti:fütürsuzluk,usanmamak,kuvvetli azim ve yola devamdır. Devam olmadıkça nurani tecelli hasıl olmaz.

 

Kur’anda (Allahü nurussemavati velarzı) buyuruluyor. Nurun işareti zulmetin yok olmasıdır,en büyük zulmet varlıktır. İstiğrak ile zulmet savulup nurlar nuru zuhur eder ki herkeste olan tecelli payı onun aslı ve başlangıcıdır.

 

Kur’an da çok zikirden murad bu istiğrak halidir.Her cihetle temiz olmak şartıyle zikir için zaman ve mekan yoktur. Otururken,ayakta,hatta yan yatarken dahi makbuldür.Edeb dairesinde Allahı anmak takva sahibi kamil insanların işidir. (Ali imran 191 )

Muhakkik ve mutasavvufların fena ve beka yolunda andıkları (La ilahe illallah,Hu,Hay,Hak,Kayyum,Kahhar,Vahhab,Fettah,Vahid,Ahad,Samed) dir.Yedisi fena,beşi beka isimleridir.

 

“İsmi Azam “ Allah ismidir.Bütün ilahi  isimlerin hakikatini biraraya getirmiştir. Ona “İsm-i Azam tenzili “ derler.Zira mecazi bir kelimedir,hakikatte İsm-i Azam bütün ilahi isimlerin zuhuruna sebep olan Kutbul Aktab’dır ki ona  “İsm-i Azam tekvini” derler.Hakiki isimdir.

 

Bilmezmisin ki insanı kamili aşağı görmek,Kur’annın sahifelerini yırtmaktan daha beterdir.Hakikatte her isim Allahındır.Gerçeği bilen hiçbir şeyi aşağı ve hor görmez (Şeriyata aykırı olmamak şartı ile…)Zira her şey Hakkındır,ona bağlıdır.Bu bağlılık isim vasıtası iledir.

 

Manevi neşe ve sürura kavuşanların herbiri haline razıdır.Dünya ve ahirette yükselmişlerin hali aşağıda kalanlara örtülüdür.Böyle olmasa huzursuzluk meydana gelir.Bu daHakkın vaadettiği nimetlere kavuşmağa mani olur.

 

Kur’an okumak Şeyhlerin adedidir.Dinleyenlerin kalbine heybet verir,vaaza yardımcı olur.Bazılarıda dersden evvel Kur’an ile başlar,zikir ile bitirirler.(Lailahe illallah)Kur’andır.Ramazanda,teravihdeki tesbih de Kur’andır.Zira Kur’anda tesbih emrolunmuştur.Tesbihin manasını bilince varlığı kalmaz.Bir çok zahir uleması,cehaletleri yüzünden,İslam ülkelerinde , nice ibadetlerde “sonradan konmadır “ diye tesbihatı kaldırmışlardır.

 

Zikir meclislerinde “ Hal ve Hale gelmek “ derler. Böyle bir şey varid olsa (cezbe) hemen kendini toparlamak,etrafa hissettirmeden gözünü açıp geçiştirmek lazımdır.Aksi halde edebi terk etmiş olursun.Çünkü hareketi İlahi değildir,nefsin oyunudur.Hak terafından olursa ne ala,nefsin zoru ile olursa vebaldir,azap getirir…Hakiki zevk bütün varlığından soyunmaktır.

 

Muhiddin Arabi : “Bu asırda vecd ve sema ehli,dilerini oyun haline ve eğlence edindiler. “ buyurur.Rasgele sema mümüne helal değildir.Şeyhin emri olsa dahi…Mürid olursan alime mürid ol,her alime de mürid olma.Öyle bir alime mürid ol ki,onun kalbi hakiki hayat ve ilahi feyz ile canlı ola…Sohbetinden,ilminden sana faide olup ölmezliğe kavuşasın.Mecazi aşk ile uğraşanların dinlenmesi,Ehlullah kerahat yani iğrenç addeder.Bunlar: (Ma ehlilgayrullah)  yani ehli olmayanlar taifesindendir.

 

Ehlullahın sözleri ise böyle değildir.Nazım olsun,onların istekleri Hakkı zikir ve hakikate işarettir.Mecaz ile konuşmaları,o büyük sırrı (edeben) örtmek içindir.Bu gibilerini dinlemek helaldir.. Allah (cc) bizlerin yolunu hakiki Allah dostlarına ulaştırsın.Şeriatsız tarikat oldu ilhad.Yani  mürtet olur.

Tüm MAKALELER