ZİLHİCCENİN İLK ON GÜNÜNÜN FAZİLETİ
Canibim.Com

ZİLHİCCENİN İLK ON GÜNÜNÜN FAZİLETİ - Canibim.Com

ZİLHİCCENİN İLK ON GÜNÜNÜN FAZİLETİ

ZİLHİCCENİN İLK ON GÜNÜNÜN FAZİLETİ - Canibim.Com

 

 

 

                                                                             ZİLHİCCENİN FAZİLETİ

 

 

Bu gün zilhiccenin birinci günü.Zilhicceden oruç tuttuğun her gün için,bin köle azad etmiş,bin deve kurban eylemiş ve Allah yolunda cihad eden gazi ve askerleri götürmek için bin at hediye etmiş gibi sevabın vardır.

 

Arefe günü olduğunda senin için iki bin köle azad etmiş, ondan önce bir sene ve sonra bir sene oruç tutmuş gibi sevab vardır. (Hadisi şerif)

 

Hz.Aişe'den (r.a) nakledilen hadisi şerifte," Zilhiccenin ilk on gününün her hangi gecesinin birini ihya edenin bir seneyi hac ve ömre ibadetiyle ihya eylemesi gibidir.Bu günlerden bir gün oruç tutması senenin diğer vakitlerinde ibadetle meşkul olması gibidir.O kadar sevab alır."

 

Hz.Aliden (r.a) bahsedilen hadisde:Bu gecelerin birinde gecenin üçte ikisi geçtikten sonra dört rekat namaz kılıp her rekatta bir fatiha ve kul eüzü felak ve naslar üç kere İhlas suresini, her rekatda tekrar ederek üç kere ayetel kürsiyi okursa ve nemazı bitince ellerini kaldırıp:Sübhane zil ızzeti vel ceberut sübhane zilkadeti vel melekut,sübhanel hayyillezi la yemut la ilaheilla hüve  yuhyi ve yümit ve hüve hayyun la yemut subhanallahi rabbül ibad vel bilad velhamdü lillahi kesiren tayiben mübareken ala külli hal,Allahü ekber kebiren,rebbena celle celalühü ve kudretühü" dese sonrada dilediği gibi dua etse beytullahı hac etmiş Peygamberin kabrini ziyaret etmiş Allah yolunda cihat etmiş sevabı kazanır.Her gece bu namazı kılsa Allah ona Firdevsi alayı helal kılar.günahlarını siler.

 

NOT:ALLAH BU İBADETİ HERKESE NASİP EYLESİN.     bu fakiri duadan mahrum bırakmayın İnşaallah.

Tüm MAKALELER