SOHBET
Canibim.Com

SOHBET - Canibim.Com

Müslüman her ahlakta olabir,ama yalancı olamaz.Yalanı şaka yollu da olsa terket..Müslüman yalancı olamaz.

 

Peygamber bir dakika önceki hali ile,bir dakika sonraki hali çok farklıdır,devamlı makam ve yükseliş halinde olduğundan bir önceki haline töbe istifar ediyordu.

 

Peygamberi sevmek onun sünnetini yapmaktan geçer.Nekadar fazla sünnetini hayatın ve yaşantında tatbik edersen o kadar çok seversin.

 

Sılayı rahim yapanlara Allah ahirette şefaat edecek.”Bürrü valideyyin” ana ve babaya iyilik yapmaya denir.Bidat ehlinin yaptığı ibadet ve dua kabul edilmez.

 

Peygamber (sav) Cuma’da mihraba çıktığında üç defa amin dedi sahabe sorar bunu.Birincide;Cebrail (as) demiş ki,anası ve babası sağ iken ona hizmet eden evlat Cennetliktir,onun gönlünü almayan Cennete giremezse o evladın burnu yerde sürülsün.

 

Başımıza gelen felaketin sebebi yapılan hıyanetten dolayıdır.Bunun çaresi kötü huyları terk etmektir.

 

Hikmet lisanın ve kalbin sukutunda olur.Çok konuşmakla olmaz.

Neyi ayıplarsan o ayıbı işlemeden ölmezsin.

 

İmanın örtüsü üçtür. 1-Haya 2-Takva,3-Cömertlik. Zikrullah bir insana açılınca velayet yoluda mutlaka ona açılır.Zikrullah bütün makamların esasıdır.Bundan gafle ya kalbin uykusu yada ölüm alametidir.(Nahıl:128)

 

Günahın en küçüğü göz zinasıdır.Tevhit cevahir gibidir.İmanın alametidir.Onun şuası bütün organlarını terbiye eder.Bedenini konturol altına alır.İman nurunun basiretinden senin yakın gözün açılır.Nesimiyi astılar onun iman nurundan yola dökülen kanı yolda “Lailahe İllallah” yazdı o kanın her zerresi tevhit getirdi.

 

Düya zevki kalbi öldürür.

 

Talha (ra) İkindi namazını cemaete yetişemedi,sebebi hurma bahçesini seyrediyordu.Ondan dolayı bu hurma bahçesini geldi Peygamber (sav) me vakfeyledi.”Beni cemaatten ayırdı diye”

 

Ahirette bütün şefaatçiler çoğu fukaradan olacak.Bunun için fukarayı kollamak lazım.

 

GÖNÜL TEMİZLİĞİ: Suret hakikata perdedir,hakikat sırrına mekan olan gönül kabesini putlardan temizlemek lazımdır.

 

Allah’ın beyti surette Kabe,hakikatta gönüldür,kalpdir.Ondan sonra her şey izafidir.

 

Resulullahın zahiri görüntüsü,beşeri mayası,dini ve şerri durumu nuru ilahisi,sırrı Muhammedisi,hakikatı insaniye ve hakikatı asliyesi vardır.Her kim ki bunları kendinde cem ederse,her cihetten ona varis ve hatta onun sülbünden gelmiş gibi olur.Doğru yolu gösteren veliler gibi ki bunlar veraset sahipleridir.

 

Hak’ka yaklaşmak için Peygamberimizin (sav) sünnetine uyup,sözlerini yapmak hareketlerini örnek almak lazımdır.Sonu Allaha sevgi ve Hak’ka yakınlıktır.

 

Resulün suretine uymak sıfatadır,hakikatını bilmek zatadır.Cimrilik,kötülük ve iki yüzlülük bunlar marazi sıfatlardır.Kalbi bunlardan temizlemek en mühüm iştir.

 

Uyku ile vaki olacak manevi mirac maddi ve manevi temizliğe bağlıdır.Temiz olmayana mükafat yoktur.Hak yolunda olanların daima iç ve dış temizliğine dikkat etmesi şarttır.

 

Maalesef günümüzdeki bütün bu kokuşmuşluklar ve sureten “virüs” gibi gözüken illetlerin siretteki sebebi önemlidir.”KULA BELA GELMEZ KUL AZMAYINCA” Olaya bu cihetten bakalım ki “YARABBİ İÇİMİZDEKİ AZGINLAR VE SAPKINLAR YÜZÜNDEN BİZİ CEZALANDIRMA” DİYELİM.

 

Allah'a emanet olun.

 

 

 

 

 

 

Tüm MAKALELER