GEYLANİNİN OĞLUNA VASİYETİ
Canibim.Com

GEYLANİNİN OĞLUNA VASİYETİ - Canibim.Com

                                     HZ.ABDULKADİR GEYLÂNİNİN OĞLUNA VASİYETİBüyük zatlara saygılı ol.Din kardeşlerinle iyi geçin.Küçüklere ve büyüklere karşı son derece hayrıhah davran.Başkasıyla çekişmiş kimseyle hasım olma.Şevkat ve merhameti şiar edin.Fakirleri kendi nefsine tercih et.Servet toplamaktan meşru bir yoldan değilse kaçın.Kendini hak ve hakikata verenleri mertebe ve tabakasından olmayan düşüklerle sohbeti terk et.Din ve dünyevi hususlarda müslümanlara yardımcı olmaya çalış.Zenginlerle kardeşlik ederken izzeti nefsini korumanı, fakirlerle sohbet ederken alçak gönüllü ve ihlas üzere bulunmanı tavsiye ederim.Böyle yapman ve bu yolda yürümen yaradanın azamet ve kudretini tamaşa etmeni ve tamaşanın devamını sağlar.Sebepler zincirinde Allah-u tealâ'yı zan altında tutma.Bütün ahvalinle Allah'a(c.c) dayanıp sukûnet bul.


Din kardeşlerinin haklarını aranızdaki sevgiye dayanarak ayırt etme.Miskin ve düşkünlerin sohbetine tevazu içinde devam et.Sakın hüsnü edep ve cömertliği elden bırakma.Nefsini öldür ki yaşayasın.İnsanların Allah'a(c.c) en yakını, ahlaken en güzel olanıdır.Amellerin en üstünü, Allah'tan(c.c) başkasına iltifat etmemendir.Hakkı tavsiye ile sabırlı olmaya azmet.Dünyalıktan sonra iki şey yeter:Fakirlerle sohbet, veliye hizmet.Gerçek fakir Allah'tan(c.c) başka bir şey ile zenginliği kabul etmeyen kimsedir.


Kendinden aşağı olanlara karşı saldırgan davranan, zayıflığın kendinden yukarı olanlara karşı mütecaviz devranman kibir ve gururun emsaline karşı davranman kötü ahlâkın ta kendisidir.Fakirlik, tasavvuf ikisi de ciddi şeydir.Onları alaylı şeylere karıştırma.Allah bizi de sizi de bütün müslümanları da hayıra iyiliğe ve doğruya muvaffak kılsın.Amin...Her halûkarda Allah'ı(c.c) an.Çünkü; zikir her şeyi camiidir.Allah'ın(c.c) manevi ipine sımsıkı sarıl.Zira Allah'ın(c.c) ipi bütün zararları, tehlikeleri kaldırıcıdır.Kazanın gelişine iyi hazırlan.Çünkü o vaki olacaktır.


 

Bilmiş ol ki, söz ve davranışlarından sorumlusun.İçinde bulunduğun zamana daha uygun olan ne ise onunla meşgul ol.Şimdiki işini geleceğe bırakma.Gelecek zaman için başka meşguliyetlerin olacaktır.Sakın sakın azanı organlarını lüzumsuz şeylerde kullanma.Her azan için hayırlı olan işi seç.Allah'a(c.c) ve Resullullaha(s.a.v) ve onlar namına hükmedenlere itaat et.Onların hakkını öde ve kendilerine gerekli olan şeylerde sabırlı ol.Müslümanlar hakkında istemeye kalkışma.Duayı hiçbir zaman ihmal etme.Müslümanlar hakkında suizan ve iyi niyet sahibi ol.İçinde başkasına karşı bir şer ve kötülük olduğu halde yatağına uzanma.Sana zulûm edene iyilikle, hidayetle dua et.Allah'ı(c.c) yegane murakıp olarak tanı.


 

Helal yemeğe bak.Bilmediği şeyleri alma.Allah(c.c) için ilim tahsil eden zatlardan sor.Allah'a (c.c) karşı daima haya üzere bulun.Sohbetin daima Allah(c.c) olsun.Her sabah kendi mali gücüne göre sadaka ver.Akşam namazını kıldığında tefekküre dal.Sbah ve akşam yedi defa “Allahüme ecirme minnari” duasını oku.Ve yine sabah ve akşam üç kere Haşır suresinin son üç ayetini oku.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.İşte bu umumi ve hususi güzel meziyetlere ancak bir tarikata bağlanmakla kavuşuruz.


 

Tarikata bağlanmak ancak onunla vuslatı ilahiyeye kavuşabileceğine itikat etmek vaciptir.Bir mürüde en evvel vacip olan odur ki; tarikata girmeden evvel Allah(c.c) ve yaptığı bütün günahlara nasuh tövbesi ile tövbe etmesi ve kötü arkadaşlarından ayrılması, ilim sahibi bir mürşide bağlanması lazımdır.Bağlandığı mürşidin emrine harfiyen riayet etmesi ve nihayet gizli aşikar bütün günahları için tövbe etmeden mürşidin buyruğu altına girmesidir.


 

Bütün günahlardan temizlenmeden suluk sahih olmaz.İsterse mürşidi velilerin en büyüğü olsun.Onunla Allah'â(c.c) bir adım bile yaklaşamaz.Her kim ki islama uymayan şeyleri irtikap etmeye şehveti tahrik edecek şekilde yemekte ısrar ederse onunla tarikat arasındaki uzaklık göklerle yer arasındaki uzaklık kadardır.


 

Şeyhin görevi hakikatta müridini tereddütlerden kurtarıp suluk ve muhabbet yolunda eğer sadıksa kısa zamanda onun neticesini, meyvesini alır.Samimi değil ise kısa zamanda yalan ve nifakın cezasını bulur.Sulukun doğruluk ve ihlas üzerine bina edilmesi vaciptir.(Maksad Allah'a kul olmak değilde şeyh olayım halka hava atayım diye bir nefis hesabı ise Allah onun niyetini bozar ve rezil eder.)Ve yine müridin şeyhini sevmek hususunda samimi olması lazımdır.Çünkü şeyh sulukta müridinin tam olarak delilidir.Mürşidin karanlikta yolunu kaybetmiş bir şahsa yolunu bulduran kurtuluşa çıkaran kişi gibi muhabbetini doğruluğu için şeyhine kayıtsız şartsız itaat etmesi lazımdır.(Müridin sulukunun bozulmasının belirtisi şeyhine olan muhabbetin azalmasıdır.Çünkü;Muhabbet yukardan aşağıyadır."Şeyhden müridedir"


 

Şeyhi sevmemek ona muhalefet etmekle belli olur.Hangi mürid şeyhine muhalefet ederse sulukta seyri kesilir.Ve helak olanlarla beraber helak olur.Şeyhe olan muhabbette doğruluk ve samimiyet müridi Allah'tan(c.c) gelen bütün hayırlara nail eder.Mürid iki şeyh elinde bir netice alamaz.Bir kadınla iki koca düşünmek ne kadar yanlış ise, bir müridde iki şeyhe düşünmek okadar yanlıştır.Şeyh ümmeti Muhammed'e terbiye etmek ve onları hidayet yoluna irşat etmekte Resulluh'ın(s.a.v) vekilidir.Resulullah (s.a.v) Allah'tan(c.c) vuslatı arada vesile olarak Cebrail vasıtasıyla sağlamıştır.


 

Yine vaciptir ki mürid hal ve durumunu şeyhinden gizlemesin.Zira şeyhinden hal ve durumunu gizleyen, hastalığını doktordan gizleyen hasta gibidir.Mürid de şeyhinin işaretine muhalif bir hal hasıl olduğunda, mürid hemen şeyhini bu halinden haberdar etmesi lazımdır.Şeyhinin vereceği cezaya teslimiyet göstermesi lazımdır.

 

 

 

 

Tüm YAZILI SOHBETLER