İLM-İ LEDÜN SOHBETİ - 9
Canibim.Com

İLM-İ LEDÜN SOHBETİ - 9 - Canibim.Com

Aklın ismeti fikirden,kalbin temizliği havatırdandır.Ruhun temizliği riyazetledir ki ahlakı da düzeltir.Mizacı düzeltmek de mücahede iledir,kederleri de yok eder.


Aklı temizlemek okumak ve okuduğunu anlamakladır ki ilk zaferlerdir.Batıllardan temizlenme, emirleri ve yasakları hakkıyle bilmek rıza yoludur.Aklın her istediğini değil de beğenip izin verdiğini istemelidir.(Hz. Musa (as.) mın Hakkı görmek istemesi gibi.)


Doğurmak tabiyatın vasvıdır,aleme saridir.Zuhuru kadındadır,dişiliğin sırrıdır.Bu yüzden üstün kimseler kadına çok sevgi ve saygı gösterirler.Musa Aleyhisselam Şuayip Peygamberin kızı “Safora” ya nikah bedeli (mihir olarak) on sene hizmet etmiştir.Bu hal tabii şehvetten uzaktır, nazari akil sahipleri bunları idrak edemezler.


Üreme menşei kadındır, herkesin zatında o dişilik sıfatı vardır,kadın o sıfatın mezahiridir. Kişi kendi kendini sevemez,sevginin suret bulması için bir ayine lazımdır, işte o ayine kadındır.Sen bir kuvvetli failesin, kadın da senin kuvvetli kabilendir. Sen bu iki hakikati de camisin.


Melek aklı, hayvan sadece şehveti temsil eder. İnsan ise şehvet ve aklı birleştirmiştir. İlme ve akla tabi olmayan ise şehvet ehli olur. Bu gibilere halkın hizmetlerini vermek hayırlı olmaz. Zira bulundukları mevki ve makamı heveslerine kapılıp kirletirler.(Günümüz yöneticilerinin en büyük düşmanı "Para , masa , nisa'dır.)


Ehlullah basiret ile aklı birleştirdiler.Yani akıllarında olanı görmeye kadirdiler. Kısa akıllılar ise müşahededen acizdirler.


“Vahdet-i vucuda” nazar ehli (zahir ulema) karşıdır, zatın tek olması lazım gelir,dediler. Cevap budur ki; Ayn tektir, nur tecelli eseridir, vaki olan  ahval zat-ı vahidenin ahvalidir.Büyük şehler ( Ente mir’ate ve hüve mir’ate ehvaleke ) buyurmuşlardır. Ağaçtan konuşan Hak idi demişlerdir.


Nitekim Hak hüviyeti ile abdın işitme ve görmesi oldu. Sıfatı ile değil, hüviyeti ile oldu. Hüviyet birdir,muhtelif suretlere tahavvül eder, konuşan Hak Musa’dan o kelamı işiten de Hak idi, işitme sebebi ile Hak  sureti,Musa oldu. Konuşan olduğu için de ağaçtan tekellüm etti. Bununla beraber ağaç gene ağaç, Musa gene Musa’dır, hulül yoktur. Bir şey kendi zatına hulül etmez, zira hulül için ikilik lazımdır, su ile kabı gibi.

Tüm MAKALELER