İLM-İ LEDÜN SOHBETİ - 8
Canibim.Com

İLM-İ LEDÜN SOHBETİ - 8 - Canibim.Com

Kamil insan(evliya ullah) bütün mertebeleri ve makamlardan geçerek hayat bulup gayetül gayata erişendir; semavatın varlığına sebep, nizamına destek manevi bir kudrettir.Durmadan Allahı zikreder,bu zikir ehli dünyadan çekilse (İnnehu vahibet) sırrı zuhura gelip kıyamet kopar.


İnsanın gıda alıp yaşaması gibi,Kainatın da gıdası İnsan-ı kamildir.Kamil insan olmak isteyen manevi gıdanın kadir ve kıymetini bilir.Onun için vaktini sadece geçim dünyasına hasretmez, manevi gıda almak için Kamil insanın sohbetine devam eder,onun manevi sofrasına konuk olur.


Hayvaniyet mertebesinde ki insan ise (nefsi emmarede ki), kendi ayarındaki yere gider ve ömrünü hiçe sayar,küstah olur,Kamil insanı da kırar,rencide eder,lanetlenir. Dünya ve ahirette melun olur.

Küfür ve delalette kalıp Allah yoluna girmekten mahrum,Ahrette de terkedilmişlerden olur.Kur’anda (İnnellezine yeudunnallahe ve resulehu laanehümullahe fiddünya vel ahırete.) buyurulur.


Ahır zaman da güneşin batıdan doğacağı, İnsan-ı Kamilin izafi ruhunun çekilip (evliyanın kalmıyacağı),hayvani ruhun (nefsi emmaredeki ruhun) cihanı istila edeceğinin işaretidir..


Tecelli nuru  perdelenecek ,dünyayı zumet kaplayacaktır (cahalet). Güneşin doğudan’tan doğması Kamil insanın cihanı aydınlatmasına  işarettir.(İlim ve irfan ile)


Alemin bakası ve hayatı,kıyametin kopmaması o nurun zuhuru iledir.O nur ahadiyete dönüp vahdet elbisesi giyse gerektir. Katrenin derya’ya varması gibi alem sureta yok olur.Lakin İlahi ilim yok olmaz,mertebeleri derece,derece bakidir.Fena'dan sonra diriliş gelir.

Tüm MAKALELER