İLM-İ LEDÜN SOHBETİ - 7
Canibim.Com

İLM-İ LEDÜN SOHBETİ - 7 - Canibim.Com

Peygamberlerin mucizeleri,inkarı yokedib davayı kuvvetlendirmek içindir.Kevni keramet ve ilmi keramet vardır.Peygamberler:”Bir insan şu işleri yaparsa Cennete,şu işleri yaparsa Cehenneme gider” derler. Veli ise, ilahi keşif yüzünden sevabı ve azabı şeriatın hakiki sahibinden başkasının bilemiyeceğini idrak edendir..


Resuller tasarruf makamını istemediler.Zira bildiler ki,bu yolda mübalagası olanlar helak oldular,Şeyh-i Ekber Muhiddini Arabi hazretleri “Kıyamete kadar gelmiş ve gelecek olan bütün kutupları bildirirdim,lakin insanlara olan şefkatimden örttüm.Zira halkın bildikten sonra inkarları helaklerine sebeb olurdu” der. Anlaşılıyor ki kevni keramette mübalağa etmemelidir.Hatta tasarrufu tamamen terk etmek ekmeliyet derecesidir.Ubudiyete şeriate uymak daha kuvvetlidir.


Kamil kimselerin sözleri ve işleri mutekid yanında şeriat ve tarikat kanunudur.Bundan anlaşılıyor ki,(Elyevme ekmeltü leküm dini küm) hükmünce din zayıflarsa dünya galebe çalıyor.Bu yüzden olgun ve seçilmiş insanlar, dünya işlerinde en azı ile kanaat ettiler."Canip efendi derdiki;Ne tapumuz var,ne kapumuz var Allaha bir hamdımız var."Başka bir Allah dostuda şöyle diyor dünya işini;Ey turabi sen özün tarımar eyle - Hakka gidenlerle kesbihal eyle - Bu yalan dünyayı bi hayal eyle - Bu kısa dünyada virane yeter." Bir Allah dostuda diyor ki;Dünyayı ahmahlar mamur eder.Bir hadiste Allah Resulü diyor ki;Bir insana Uhut dağı kadar altın verseler,o insan ikincisini de ister.Hatta Resullullaha dünya nimetleri haram oldu.Zira “Rahman” ismine mazhar idi. Bu ismin hükmü ebedidir. Bakayı isteyen,faniden yüz çevirir. "Allah Resulü (sav) diyor ki;Cennete ilk girecekler,Medinenin muhacirlerinin fakirleri olacak.Onların ellerinde yalnız dünyalık kılıçları var.Cihat etmek farz olmasaydı ellerindeki kılıçlarıda bırakırlardı."Ziynet geçicidir."Ayetde:(Zariyat:56) Allah (c.c) ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım."diyor.Ey nefis uyan ölüm gelmeden.


Peygamber hanımları dünya zinetlerini kabul etmediler.Peygamberimizin Adem’e iki türlü üstünlüğü vardır.Ademin hanımı Havva hatasına yardımcı oldu,Peygamberimizin hanımları ise taata zahir ve yardımcı oldular.Ademin şeytanı İslamı kabül etmedi.Peygamberimizin ki ise hakiki müslüman oldu.”Yani nefsaniyeti” Şeytanların müminine cin,inatçı ve kibirlilerine şetan derler,şaki ve sait gibi.


Sorsalar:”Peygamberle yakın olan müminleri şeytan iğfal edemez mi? Cevap şöyledir:”Peygamberimiz mücessem ismet olduğundan Haktaala onun yakınlarının yanına şeytanı yanaştırmaz.Hatta uzaklaştırır,yani Peygambere muti olanlarda kahır ve celal olmaz,sırf rahmet,lutuf ve cemal sahibidirler.Ahirette “Ümmeti,ümmeti” buyurdukları kimselerdir.

Tüm MAKALELER