NAMAZDAKİ HİKMETLER
Canibim.Com

NAMAZDAKİ HİKMETLER - Canibim.Com

 

                                                                                                  HAKİKİ NAMAZ

 

Namazda elleri kulaklar hizasına kaldırmak,”masivadan(engellerden) bilkülliye(her şeyden) ayrılmağa işarettir.”demişler.Nitekim uyku gaflete,uyanıklık gafletten kurtulup,kalb kalp gözünün açılmasına işarettir.Sabah uyanmak sanki kalbin uyanması,abdest almak tövbe ve inabeye işarettir.

 

Birinci tekbir sanki nasut aleminden(dünya ve içindekilerden) geçip melekut alemine varıştır.Ruku ceberut alemine girmek,secde Lahut alemine ulaşmaktır ki,bu fena makamıdır(davanın olmadığı hiçlik makamı) ve bu makam asıl vatana kavuşmaktır.Secdeden kalkış Baka alemine işarettir ve oraya dönüştür.

 

İnişte yükselmek,yükselmekte iniş vardır(Yani mahviyette bürünmede,yükseliş.yükseldikçe aynel yakının artınca da daha çok mahviyet ve hiç olmak). Rüku Kabıkavseyn makamıdır ki,Sıfat ve Zat-ı vahidiyedir(Bu makamda ise olgular,gördüklerin ve tahayülün mevarasının dışındakiler  her şey birlemiş."Görünen kendi zatıdır sanma ki gayrullah).Secde Evedna makamıdır ve Zat-ı Ahadiye’dir(Üryan geldik üryan dönüş.Hakiki İnsan olmak,masivadan çıkmaktır.).Velhasır Namazın her hareketinde bir mana vardır.

 

Abdestin hakiki manasıdabir an için olsun dünya alakalarından ayrılmaktır.Bu tamam olmadıkça hiçbir makam hasıl olmaz.

 

Gusül ve abdest Allah’dan haya,yani utanmaktır.Emrettiklerini yapmakla insanın istediği hale gelmesi mümkündür.Yoksa,men ettiği makamda kalır.Haya imanın bir dalıdır.Dünya alkalarına dalmakta ve sımsıkı bağlanmakta Allahın men ettiği şeylerdir.Manevi yükselme isteyen Hak yolcusu,dileğine ancak böylelikle kavuşur.

 

Namaz da,Allah ile kul arasında bir halet-i camidir.İki elin üstüste konması:Fatiha ilk yarısı ile Hakka dönüş,İhdina’dan aşağısı kula aiddir.İyyakenağbudu ve iyyake nastain,bu iki hali cem’etmiştir.Böylece bu surenin namazlarda okunması vaciptir.


Her namaz kılan imam mesabesindedir.Melaike ona uyar derler.İmamet,Resalet mertebelerindendir.Resul,Hakkın naibi,vekilidir.Cenabıhak kulun lisanı ile "Semiallahu limen hamide" dedikte,Melaike ve sair hazır olanlar "Rebbena lekelhamd" derler.Namazın aslı Hakka yakınlığa varmaktır.


Namaz yokluğa,gayba götürür.Kılanın derecesine göre.O hale gelen kimse etraf ile alakasını tamamen kestiği için hiç bir şey duymaz ve işitmez olur.Bu halden gafil olan henüz nefis mertebesini geçemeyen ancak taklittedir.Ama her insanda o nur olduğuna göre sebat eden mazhar olur.


Kıl namazı,et dua'yı ol saadet tacıdır.Sen namazı öyle bil ki,müminin miracıdır.Cenab-ı Mevlam hakiki namaz kılanlardan etsin İnşaallah.Amin.

NOT:"Maun suresi ve Ankebut suresi:45 İyi anlamak lazımdır.

Tüm YAZILI SOHBETLER