İLM-İ LEDÜN SOHBETİ - 2
Canibim.Com

İLM-İ LEDÜN SOHBETİ - 2 - Canibim.Com

                                                                    LEDÜN İLMİ

Süt fıtri ilmin sureti olduğundan Peygamberimiz her içtikleri zaman Cenabı Haktan artırmasını diler,diğer yiyecekler ve içecekler için sadece bereket duası ederdi.

Kur’anda zikr olunan nehirler dörttür.

Süt= fıtri ilmi,

Su=kisbi ilmi,

Bal=zevki ilmi,

Şarap=sekir hali.

İlim de bu itibarla üçe ayrılır:1-İlmen yakin ,2- aynel yakin,3- hakkel yakin mertebeleridir.İhsan derecesi iman nisbetindedir.İman gayba,ihsan müşahedeye taalluk eder.

İlmen yakin delil ile hasıl olan ilimdir ki,şüphe ve karışıklık ola bilir.

Yakin ilimin kalpte yerleşip yaşamasına derler,ulama-ı rusumen vehmettiği gibi zahiri ilme ilmen yakin denmez.Aynel yakin müşahade ve keşf ile olan ilimdir.Hakkel yakin ise aynel yakin mertebesinin sırrı ve hakikatidir. Misal:Kabe’nin Mekkede olduğu bilinir.Bu hususta şüphe yoktur,ona  “ilmen yakin “ derler,sonra gidip Kabeyi görünce “aynel yakin” derler,kalp gözü açılıpta Kabenin hakikatını hissedip  büyük,küçük sırları anlarsa ona “hakkel yakin” derler.

Bazı hakikatler vardırki sıfat mertebesinde izdirap kabul eder “zat” mertebesinde böyle değildir.Bir de hakikatler  hakikati vardır ki,ancak Resulullaha mahsustur,o mertebeye varmaya kimse kadir değildir.Beyazıdı  Bestami o makama gelmeyi arzuladığında gözleri kamaştıran bir ışık peyda oldu Beyazıdı yaktı.

Şu varki kemal ehlinin mertebelerine varmak mümkün olmasa bile,uzaktan olsun seyredilir,yerdeyken gökyüzündeki yıldızları seyretmek gibi.

"Her ne kadar kemal ehlinin mertebesine ulaşmak zor olsada mümkündür." Allah her insanı o mertebelere çıkacak istidatta yaratmıştır. O cevher Hz.İnsanda mevcuttur. Yeterki kullanmasını bilene.Allah gayretinizi artırsın İnşaallah.Hu...

Devam edecek.

Tüm MAKALELER