TÖVBENİN PSİKOLOJİK FAYDALARI
TÖVBENİN PSİKOLOJİK FAYDALARI - Canibim.Com

Ey mü’minler! Hepiniz Allah’a tövbe ediniz.Umulur ki felah bulursunuz.

Nur suresi 31

 

Töbe müslümanın iç alemini temizleyen,yıkayan sabun gibidir.Allahu Tealanın biz kullarına emri doğrultusunda hareket etmemizi istiyor.. Peygamberimiz Hz.Muhammed (sav) ne buyuruyor "ben günde yetmiş defa töbe ediyorum,sizler de günde yüz defa töbe edin "buyuruyor.

 

Töbe etmenin insan psikolojisine çok olumlu faydaları vardır. İçine rahatlık verir,tıpkı yıkandığında duyduğu ferahlık gibi. Biri içini temizliyor,diğeri dışını temizliyor.

 

Bizim töbemiz işlediğimiz büyük,küçük günahlar içindir. Oysa Peygamberimiz (sav) töbesi haşa onlar günahdan beridir korunurlar. Allaha nimetlerinden ötürü hamdının ve her an geçtiği yeni makamların şükrünün töbesidir.

 

Evliyaullah da Peygamberin izinden gider. Allahın nimetine olan şükrün acziyetine töbe yapar.En isabetli vakit seherde yapılan töbedir.

 

 

 

“FESTEKİM KEMA ÜMİRTE VE MEN TABE MAAKE VELA TATGAV İNNEHÜ BİMA TA ‘MELUNE BASİR” (Hud.112) ( Sen emrolunduğun gibi, yanında  tövbe edenlerle  dosdoğru yolda yürü. Taşkın olmayın. Allah yaptıklarınızın hepsini tamamıyla görür.)

 

 

 

“FEVEYLÜN LİLKASİYETİ KULUBUHUM MİN ZİKRİLLAHİ ULAİKE Fİ DALALİN MUBİN” (Zümer.23) (Vay , Allah’ın o zikrini terk eden sapıklara ki kalpleri kaskatıdır. Onlar apaçık bir sapıklık içindedir.)

 

“İNNEMA YAHŞALLAHE MİN İBADİHİL  ULEMAÜ İNNALLAHE AZİZUN GAFUR” (Fatır.28) (Allah’tan kulları içinde ancak alimler ,bilgisi olanlar korkar. Hak Teala yegane Aziz ve  Gafurdur.) İşte bu sebepledir ki Nebilerin en faziletlileri ve alimlerin en alimleri dünya lezzetinden el çekip dururlar.

 

Demek ki, şahsen sen ibadet ediyorsun, faydası sana... Ama başkasına faydalı bir şey yaptığın zaman, onun kıymeti daha yüksek oluyor, nafile ibadetten önce geliyor. 

Onun için, tasavvufta hizmet esas olduğundan, hürmet esas olduğundan, böyle bir nafile ibadetlerin organize edilmiş şekli diyemeyiz. Aksine, gece gündüz çok nafile ibadet eden insanlar vardır, onlara âbid diyor mutasavvıflar... Ama âbidlik, tasavvufun aşağı mertebesidir. En aşağı mertebesi âbidlik mertebesi... Ondan sonra, zâhidlik mertebesi geliyor, ondan sonra âriflik mertebesi geliyor, ondan sonra aşık-ı sâdıkların mertebesi geliyor. Allah'ı seven, Allah tarafından sevilenlerin mertebesi... Yüksek mertebe sadıklık mertebesi oluyor.Rabbim o makamları herkese nasip etsin.

Tüm MAKALELER