ULAMA KİME DENİR?
Canibim.Com

ULAMA KİME DENİR? - Canibim.Com

                                                                       ULAMA (BİLGİNLER)

 

 

Peygamber (sav) Hazretleri:

-Bir kişi ilim tahsil etse, o kişi üstadına giderken melekler kanatlarını o kişinin ayağı altına döşerler! dedi.

 

Resul (sav) Hazretleri dedi ki:

Ümmetimin alimleri (bilginleri) iki türlüdür.Birisi, Hak Celle ve Ala Hazretleri ona ilim vermiştir. O da halka öğretmiş,anlatmış ve halktan buna karşılık hiçbir maddi şey (para ,pul) istememiş,ilmi (para) karşılığında satmamış bir kişidir. Bu gibi alimler için gökteki kuşlar,denizdeki balıklar, yeryüzündeki hayvanlar ve iyilik ve kötülükleri yazan Kiramen Katibin melekleri hayır dua ederler. Yarın Kıyamet gününde o alim kişi Allahü Teala’nın huzuruna vardığı zaman gönderilen Peygamberlerle eşit olur.(Burada kast edilen alim büyük evliyaullahlardır.Peggamberlere eşit olması makam itibarı iledir.”Hadis de;Ümmetimin alimleri beni israilin peygamberleri mesafesindedir.”

 

Biride şu kişidir ki, Hak Teala ona ilim vermiştir,o halka söylememiştir,halkın malına (parasına) tamah etmiştir.Bilgisini söylesede bilgisinin karşılığını para ile almıştır.Bu kimseye yarın Kıyamet gününde Allahü Teala çok azap edecektir.(Burada bahsedilenler bu gün dini para kapısı gören geçinenler.)

 

Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Bir alim,bilgi öğretirken veya okurken,bir kişi gelip de onu dinlese,bunu yapması yüz bin rekat nafile namazı kılmasından yeğdir.Hatta binlerce atı gazaya göndermekten daha sevaptır.Bir alime selam vermek bir yıl ibadet etmekten daha hayırlıdır.Bir alimin huzurunda bir saat oturmak bin yıl ibadet etmekten daha hayırlıdır. Kabul edilmiş yetmiş hacdan daha faziletlidir. Öğrenilen ilmin her harfine bir Hac sevabı vardır.Hak Teala o kişinin üzerine rahmet indirir ve melekler onun hakkında şahadet ederler.Melekler her kimin hakkında şahadet ederse, o kişi Cennetlik olur.

 

Peygamber (sav) buyurdu ki:

İki türlü ilim vardır.Biri dil ile ilimdir ki o senin üzerine hüccettir.Senin delilindir.Biri kalb ile ilimdir ki o sana faydalıdır. Senin yaptığın işin,amelin dengi, eşi yağmur gibidir. Öyle yağmur ki yerlere yağdığı zaman otları yerden fışkırtır ve denizlere yağdığı zaman sedeflerde inci peyda ettirir.(Yani  Allah dostlarının sohbetleri ölü kalpleri canlandırır.İnsanların imanlarını artırır,kimseyi konuşmaları ile uyutmaz,sıkmaz,boş malayani sözler söylemez.Günün şekline göre lafı eğip bükmez, kurumuş toprağa can veren yağmur gibidirler.vs.)

 

(Okuduklarını anlatanlara hatip denir.Günümüzdekiler gibi.Bunlar alim değildirler günümüzün fotokopisi gibidir.Bildikleri ile amel etmezler,çoğu hayatında gece kalkıp bir gün teheccüt namazı dahi kılmamıştır. Alim o kişilerdir ki onlar kal ehli değil hal ehlidirler.İslamı  en ince noktasına kadar yaşarlar ilmüledün erbablarıdır.Konuştukları insanın kalbine tesir eder,ciğerlerini aşk ateşi ile yakar vucudu bir başka hal alır.Kıldığı namazın tadını alır ibadetten zevk alır vs.vs..İşte hadisteki alimler bu Allah dostlarıdır.Allah sayılarını artırsın himmetleri üzerimizde sayıban olsun İnşallah.)

 

Resulullah (sav) Hazretleri dedi ki:

Her kim bir alimi hor görürse beni hor görmüş demektir. Her kim beni hor görse,Hak Tealayı hor görmüş demektir.Her kim Hak Tealayı hor görse Cehennem ona vacip olur.Her kim alimlerle otursa gerçekten benimle oturmuş olur.Her kim alimleri ziyaret eylemiş olsa, gerçektirki beni ziyaret etmiş olur.

 

Resulullah (sav) hazretleri buyurdu ki:

-“EL ULEMAÜ VERESETÜL ENBİYA” (Alimler,enbiya varisleridir,mirasçılarıdır.)

 

-Hak Teala  Hz.leri üç nesne ile birlikte ilim verdi. 1-HALAVAT. (Tatlılık,şirinlik) verdi.2-HEYBET: ve 3-MUHABBET.Alimler dünya zevkine meylettikleri zaman Hak Teala onlardan Halavatı giderir.Gizli günah işledikleri zaman ise onlardan Heybeti giderir ve alimler halkın malına ,paraya tamah eyledikleri zaman onlardan muhabbeti sevgiyi alır.

 

İmam-ı Fahr-i Razi (ra) Tefsir-i Kebirinde dedi ki: Hak Celle ve Ala Hazretleri şöyle buyurur:

“ETİUL LAHE VE ETİUR RESÜLE VE UTİL EMRİ MİNKÜM” (Nisa:39)

(Allah’a itaat edin,Peygamberlere ve ileri gelenlere itaat edin.)

Ulül emirden murad ulemadır,bilginlerdir.Sahih kavil budur.Onun için beylerin ulemaya saygı göstermeleri vaciptir.

NOT:BURDAKİ ULAMA BU GÜNÜN İLAHIYATÇILAR,MÜFTÜLER VS DEĞİL ONLARA HATİP DENİR"OKUDUĞUNU ANLATANLAR. "ÜLAMA İSE İÇTİHAT EDEN VE İLMİYLE AMEL EDENDİR.İLMİLEDÜN SAHİBİ KİŞİLERDİR.

 

-

 

 

Tüm MAKALELER