Günün Ayeti

Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın.

Münafikun 9


Günün Hadisi

Her bid’at sapıklıktır, her sapıklık ateştir.

(Tirmizi)

Günün Sözü

Şiir ve şarkı (günaha götürüyorsa) dinlemekten kaçının.

Şeyh Hamid-i Veli (k.s.)


Tarihte Bugün