Günün Ayeti

Ey Mü’minler! Sabır ve namaz ile yardım isteyiniz.Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.

Bakara 153


Günün Hadisi

Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve öğreteninizdir.

(Buhâri)

Günün Sözü

Murakebeyi elde etmenin yolu nefse muhalefet etmektir.

Şah-I Nakşibendi(r.a)


Tarihte Bugün