ÖLÜMÜ UNUTMA
Canibim.Com

ÖLÜMÜ UNUTMA - Canibim.Com

                            

                                                 - KIYAMET -

 

“YEVME YUNFEHU FİSSURİ FETAKUNE EFVACA” (Nebe.18)

 

(Sura üfürüleceği gün bölük bölük gelirsiniz) diye buyuruluyor.Bu ayetin manası nedir ? Fahr-i Alem (s.a.v) Ya Muaz bu suali senden önce kimse sormadı dedi ve ağladı.

 

Bu halk Kıyamet gününde on bölük olurlar. Kimi maymun şeklinde, kimi domuz biçimindedir. Kiminin başı aşağı,ayakları yukarıdır. Kimi gözsüz,kimi dilsizdir. Kiminin ağzından kan irin akar, kiminin elleri ve ayakları kesilmiştir.

 

Kimi cehennemde ateşten ağaçlara asılmış. Kimi, çok çirkin kokulu olur. Hatta o türlü olurlar ki “ARASAT” (Mahşer) kavmi onlardan incinir. Kimisi katrandan elbise giyer, bu elbise gövdesine yapışmıştır.

 

Domuz  kılığında olanlar,HARAM” yiyenler ve “TEVBESİZ” olanlardır. Başları aşağı ve ayakları yukarı olanlar ise (hadden fazla) faiz ve riba yiyenlerdir. Gözsüz olanlar ise hükümlerinde halka zulüm eyleyenlerdir. güç gösterenlerdir.

 

Dilsiz ve sağır olanlar ise amelleri ile acayiplik gösterenlerdir ki dilleri göğüslerine sarkıktır. Onlar sözleri ile yaptıkları ters düşen alimlerdir.” Konuştuğuyla amel etmeyen vaizler ” Elleri ve ayakları kesilmiş  olan kimselerde komşularını incitenlerdir.

 

Kötü, çirkin kokulu olanlar ise lezzetlere, şehvetlere zinaya, işrete dalanlardır. Mallarında zekat vermeyenlerdir. Katrandan elbise giyenler ise  halka kibir gösterip iftihar duyanlar, öğünenlerdir.(Neuzu billahi minzalike)

 

NOT: YUKARIDA SAYILAN BU KÖTÜ HALLERDEN KURTULUP İNSAN-I KAMİL OLMANIN YOLU BİR ŞEYH EFENDİDEN TASAVVUF TERBİYESİ ALMAKTIR.

 

“PADİŞAH-I ALEM OLMAK BİR KURU KAVGA İMİŞ,

BİR VELİYE BENDE OLMAK CÜMLEDEN EVLA İMİŞ”

 


Tüm MAKALELER