ABDULKADİR GEYLANİ K.S DİYOR Kİ !
Canibim.Com

ABDULKADİR GEYLANİ K.S DİYOR Kİ  ! - Canibim.Com

“ÖNCEKİ GÜNEŞLERİN HEPİSİ BATTI BİZİM GÜNEŞİMİZ BATMIYACAK EBEDİ

                                                                             Abdulkadir Geylan                           Bismillahirrahmanirrahim; 

 

 Allahü tealaya hamd olsun ve Onun seçtiği sevdiği kullarına selam olsun! İnsanı Allahü tealaya kavuşturan yollar ikidir.

 

   Birincisi;Peygamberlerin yakınlığı gibi olan Nübüvvet yolu olup, insanı aslın aslına ulaştırır. Peygamberler ve bunların sahabeleri bu yoldan kavuşmuşlardır.Ümmetlerinden sahabe olmayanlar arasından,dilediklerini de bu yoldan kavuşmakla şereflendirirler.Fakat

Bunlar pek azdır.Bu yolda vasıta aracı yoktur. Yani vasıl olduktan sonra,doğrudan doğruya asıldan feyz alırlar.Hiçbiri ötekine vasıta olmaz,perde olmaz.

 

   İkinci yol; Vilayet yoludur.Kutuplar,evtad,büdela ve nüceba ve bütün evliya,hep bu yoldan

Kavuşmuşlardır. Bu yol,süluk yoludur.Evliyanın cezbeleri de,bu yolun cezbeleridir. Bu yoldan kavuşanlar,birbirlerine vasıta ve perde olurlar.Bu yoldan vasıl olanların önderi ve en

Üstünleri,ötekilere vasıta olanı, Hz.Ali ra.dır.Bu yolda gelen feyizlerin kaynağı odur.

 

Resulullahdan sav. Gelen feyzler,marifetler,hep onun vasıtası ile gelir.Fatımatüz Zehra ve

Hz.Hasan ve Hüseyin ra.bu makamda,Hz.Ali ra.ile ortaktırlar. Öyle sanıyorum ki Hz.Ali

Dünyaya gelmeden öncede bu makamda idi.Vefat ettikten sonrada bu yolda her veliye gelen feyizler,hidayetler,yine onun vasıtası ile gelmektedir.Çünkü kendisi bu yolun en yüksek noktasında bulunuyor. Bu makamın sahibi odur.

 

Hz. Ali hakka yürüyünce,ondan yayılan feyizler,Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin ra.vasıtası ile geldi.

Daha sonra on iki imamdan,sağ olanları, kendi zamanlarında vasıta oldular.Bunlardan sonra gelen evliyaya feyizler, bu on iki imam vasıtası ile geldi.Kutuplar,nücebaya da hep bunlardan geldi.

 

Sonra Abdukkadir-i Geylani dünyaya  gelip, veli oluncaya kadar böyle devam etti.Sonra o büyük vazife,bu büyük ve sevgili veliye verildi.Kendinden sonraki Kutuplara,büdelaya ve bütün evliyaya on iki imamdan gelen feyizler ve bereketler,bunun vasıtası ile geldi.Başka hiç

Bir veli bu makama kavuşamadı.Bunun içindir ki “Önceki velilerin güneşi battı,bizim güneşimiz ufuk üzerinde hep kalacak,hiç batmayacak” buyurmuştur.

 

Hidayet,irşad feyzinin akmasını,güneş ışığının yayılmasına benzetmiştir.Feyzin kesilmesine

Güneşin batması demiştir.Abdulkadir Geylaniye ks. On iki imamın vazifesi verilmiştir.

Rüşt ve hidayete vasıta olmuştur.Kıyamete kadar her veliye feyz,onun vasıtası ile gelecektir.

 

Adet-i ilahi dışında,kutret-i ilahi içinde olarak,Peygamberlerden meydana gelen harkulade

Şeylere mucize,evliyadan sadır olanlara ise keramet denir.Ehli sünnet vel cemaat mezhebinde

“EVLİYANIN KERAMETİ HAK”dır. Bu ümmette en çok keramet ABDULKADİR GEYLANİDE sadır olmuştur.(kaynak;İmam-ı Rabbani ks. Mektubat cilt.3. yüz yirmi üçüncü

Mektup)

Cenabı Mevlam cümlemizi şefaat ve himmetlerine nail etsin …!Bu yolda gidenlere selam olsun.Allah cc. İkmali sulukumuzu kolay eyleyenlerden etsin inşallah…amin

 

Selam ve dua ile

Kadiri dergahının hizmetkarı-nevzat

 

 

Tüm MAKALELER