PEYGAMBERİMİZ (s.a.v) HZ.ALİ'YE ÖĞÜTLER-1
Canibim.Com

PEYGAMBERİMİZ (s.a.v) HZ.ALİ'YE ÖĞÜTLER-1 - Canibim.Com

 

Ya Ali!Sinirlenmekten sakın.Zira, şeytanın Adem oğluna en kolay musallat olduğu ve galip geldiği an, insanın gazap zamanıdır.

Ya Ali!Şaka yapmaktan çekin.Çünkü şaka, insanın bakar ve güzelliğini götürür.

Ya Ali!”Kûl hüvallahü ehad” ı oku.Zira o fakirliği def eder.Zinadan da sakın.Çünkü zinanın; üçü dünyada, üçü ahirette olmak üzere altı mahsuru vardır.Dünyadaki üç mahsuru şunlardır; zengin olmaya mani olur, zengin ise fakir düşer, rızkı mahfeder, geçimi zorleştırır.Ahiretteki üç mahsuru da şunlardır; hesabı zorlaştırır, Allah'ın(c.c) gazabına maruz bırakır, devamlı cehennem gazabına düçar eder.

   Ya Ali!Evine geldiğin zaman, ev halkına selam ver.Bu selam, evin bereketini ve hayrını arttırır.

Ya Ali!Fakirleri, miskinleri sev ki Allah(c.c) da seni sevsin.

Ya Ali!Sadaka ver.Zira o, kötülüğü senden uzaklaştırır.

Ya Ali!Hırstan sakın ki o baban Adem'i cennetten çıkardı.

Ya Ali!Dört alâmet azgınlık belirtisidir; Göz yaşının kuruması, katı kalpli olmak, uzun emel, dünya sevgisi.

Ya Ali!Abdest aldıktan, ayaklarını yıkadıktan sonra, bir defa kadir suresini oku.Allah(c.c) her abdestte sana elli yıllık ibadet sevabını verir.

Ya Ali!Ayaklarını yıkadıktan sonra, bana on kere selevat getirenin üzüntüsünü Allahteal'a gidererek, onu ferahlatır.Dualarını kabul eder.

Ya Ali!Sabah namazını kılınca, güneş doğup yükselinceye kadar yerinde otur.Sonra iki rekât (ışrak) namazı kılarsın.Allah(c.c) sana bir hac ve ümre sevabı, bir köle azad etme sevabı ve Allah(c.c) yolunda bin dinar sadaka vermiş gibi sevab verir.

 

Ya Ali!Duha namazına devam et.Kıyamet günü cennetin şerefeleri üzerinde, “Duha namazı kılanlar nerededir.Cennete Duha kapısından selamet ve emniyet ile girsinler.” diye nida edilir.Allah(c.c) bütün peygamberlerine Duha namazını kılmalarını emir buyurmuştur.

Tüm MAKALELER