DİL MİDENİN KEPÇESİDİR
DİL MİDENİN KEPÇESİDİR - Canibim.Com

                                                 MİDE  VE  KORUNMASI

 

 

Ey ibadet yapmayı isteyen kişi.Mideni (haram ve şüpheli şeylerden ) koruman ve onu ıslah etmen lazımdır. Zira o ,ibadet yapmağa çalışan kimse için ıslahı çok güç,zahmet ve meşguliyeti fazla,zarar ve tesiri en büyük olan bir azadır.

Çünkü mide (afetlerin) menbaı ve aslıdır.Azalarda bulunan kuvvet,zayıflık,iffet,vs şeyler onunla harekete geçer.

 

O halde evvela onu haram ve şüpheli şeylerden korumak gerekir.Haram ve şüpheli şeylere gelince üç sebepten dolayı onlardan sakınman gerekir.

 

1-Cehennem ateşinden korunmak için. Allah Teala şöyle buyuruyor: NİSA:10

“ Gerçek,yetimlerin mallarını haksız (ve haram) olarak yiyenler karınlarına ancak bir ateş yemiş olurlar.Onlar çılgın bir ateşe (cehenneme) gireceklerdir. “

Peygamberimiz (sav) de şöyle buyuruyor: “Haramdan meydana gelen ete (temizlenmek için cehennem daha layıktır.)

Not. Bu gün günümüzde maalesef cahil büyüklerin dini bilmemesinden mirasta kızların hakkı gasp ediliyor.Neymiş töre imiş “töre dinin önüne geçer olmuştur.Böylece aile ve akrabalık bağları zayıflamış,hatta küskünlükler,düşmanlıklar oluşmuştur.Böylece yetim hakkı gasp olmuş bu maldan , yiyenler hayır görmemişlerdir.

 

2-Haram ve şüpheli şeyi yiyen kimse hayırdan uzak olduğu için ibadet yapmağa muvaffak olamaz.(olsada ibadetten zevk alamaz,namaz onu sıkar.) Çünkü Allah’a ibadet yapmağa  temiz kişiler layıktır. “İbadet Allah’ın hazinelerinde saklanmıştır.Onun anahtarı dua ve anahtarın dili ise helal lokmadır.Eğer anahtar dilsiz olursa kapı açılmaz.Şayet hazinenin kapısı açılmazsa içinde bulunan abadet’e nasıl kavuşursun.

 

3-Haram ve şüpheli şeyleri yiyen kimse hayır yapmaktan mahrumdur.Şayet bir hayır yapacak olsa,merdut olduğundan kabul edilmez. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur. “Nice (gecesini ) namaz kılmakla geçirenler vardır ki, uykusuzluktan başka bir şey yanlarına kalmaz. Ve nice oruç tutanlar vardır ki, açlık ve susuzluktan başka bir şey yanlarına kalmaz.”

İbni Abbas’dan (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Allah, midesinde haram lokma bulunan bir kişinin namazını kabul etmez “

NOT:DUALARIN NİÇİN KABÜL OLMADIĞININ CAVABI BURADA. 

 

Tüm MAKALELER