ACELE İŞE ŞEYTAN KARIŞIR
ACELE İŞE ŞEYTAN KARIŞIR - Canibim.Com

                                                                     ACELECİLİK

 

 

 

Acelecilik çeşitli gayeleri (fırsatları) kaçırmaya sebep olan ve (insanları) masıyete sürükleyen bir huydur. Ondan dört tane afet  doğar.

 

BİRİNCİSİ:  Derviş hayır ve doğru yolda yükselmek ister ve çalışır.Bazan maksadına kavuşmakda acelecilik eder. Halbu ki o vakit yükselme zamanı değildir.Bu yüzden ya ye’s ve ümitsizliğe düşerek çalışmayı  (tesbihatı) terk edip bu makama erişemeden mahrum kalır. Ya da haddinden fazla çalışmak kendisini yormak ve bıtkınlık vermek suretiyle bu makama kavuşmadan kesilir.Böylece  o ifrat ve tefrik arasında bocalar.Bunların her ikiside aceleciğin neticesidir.”Teenni (sabır) orta hal ile hareket eden kimse bazı ihtiyaçlarına ulaşabilir.Acele eden kimsenin ise ayağı kayar.” Bir ata sözü de “Acele işe şeytan karışır.”

 

İKİNCİSİ : Dervişin bir dileği,isteği olur ;Onun hakkında Allah’a dua eder ve acelecilik yüzünden duayı çokça tekrarlar . Bazen duanın vaktinden önce kabul edilmesi için acelecilik gösterir ve bu yüzden dileğine kavuşamaz.Böylece ümitsiz ve ye’se düşer,duayı terk ederek arzu ve maksadına kavuşmadan mahrum kalır.Oysa Allah'ın en çok sevdiği ibadet dua'dır.Dua kulun acziyetini bilip kendini yaratan Halıkına yalvarmasıdır.Allah kulun yalvarmasını çok sever,kulu inletir,inletir son kertede duasını kabul eder.Bu da cilveyi rabbaniyenin bir işidir."Dua ettim de kabul olmadı deme,dua etmesini bilmiyon bari yalan söyleme."

 

ÜÇÜNCÜSÜ : Birisi ona zulmederek kızdıracak olsa ona beddua etmekde acelecilik eder ve bir müslümanın helak olmasına sebeb olur.Hatta bazen haddi aşarak günah ve helaka bile düşer. “İSRA:11-(İnsan hayra olan duası gibi,şerre de dua eder,pek acelecidir (bu) insan.) Oysa Hz.Pir A.K.Geylani dervişlere nasıhatında  kimseye beddua etmemesini önemle tembihler.

 

DÖRDÜNCÜSÜ : İbadetin aslı ve direği vera’dır. Vera ise yemede,içmede,giyinmede,konuşmada ve harekette çokça dikkatli olmakdan ibarettir.Aceleci olan kimse manevi derecelerden alıkoyan ,gayelere ulaşmaktan mahrum eden,Müslümanların ve kendisinin helak olmasına sebeb olan bir huya sahip olur.Ve sonra da vera’ı elden kaçmasına zemin hazırlar.İlk defa insanın onu izale edip vera sahibi olması, ondan sonra da nefsini ıslah etmesi gerekir.Allah’ın lutuf ve Keremiyle.Allah amelinizi ve ahlakınızı güzel eylesin İnşaallah...

 

Tüm MAKALELER