KİSPEYİ PİRAN İÇİNDE FASIKIN DERVİŞ ADI
KİSPEYİ PİRAN İÇİNDE FASIKIN DERVİŞ ADI - Canibim.Com

Şeyhin görevi hakikatta müridini tereddütlerden kurtarıp suluk ve muhabbet yolunda eğer sadıksa kısa zamanda onun neticesini, meyvesini alır.Samimi değil ise kısa zamanda yalan ve nifakın cezasını bulur.Sulukun doğruluk ve ihlas üzerine bina edilmesi vaciptir.Ve yine müridin şeyhini sevmek hususunda samimi olması lazımdır.Çünkü şeyh sulukta müridinin tam olarak delilidir.Mürşidin karanlikta yolunu kaybetmiş bir şahsa yolunu bulduran kurtuluşa çıkaran kişi gibi muhabbetini doğruluğu için şeyhine kayıtsız şartsız itaat etmesi lazımdır.

 

Şeyhi sevmemek ona muhalefet etmekle belli olur.Hangi mürid şeyhine muhalefet ederse sulukta seyri kesilir.Ve helak olanlarla beraber helak olur.Şeyhe olan muhabbette doğruluk ve samimiyet müridi Allah'tan(c.c) gelen bütün hayırlara nail eder.Mürid iki şeyh elinde bir netice alamaz.Bir kadınla iki koca düşünmek ne kadar yanlış ise, bir müridde iki şeyhe düşünmek okadar yanlıştır.Şeyh ümmeti Muhammed'e terbiye etmek ve onları hidayet yoluna irşat etmekte Resulluh'ın(s.a.v) vekilidir.Resulullah (s.a.v) Allah'tan(c.c) vuslatı arada vesile olarak Cebrail vasıtasıyla sağlamıştır.

 

Yine vaciptir ki mürid hal ve durumunu şeyhinden gizlemesin.Zira şeyhinden hal ve durumunu gizleyen, hastalığını doktordan gizleyen hasta gibidir.Mürid de şeyhinin işaretine muhalif bir hal hasıl olduğunda, mürid hemen şeyhini bu halinden haberdar etmesi lazımdır.Şeyhinin vereceği cezaya teslimiyet göstermesi lazımdır.

 

 

Tüm YAZILI SOHBETLER