ORUÇ
ORUÇ - Canibim.Com

                                                                             ORUÇUN HAKİKATI

 

Kıblenin değişmesinden 1 ay sonra oruç farz olmuştur.
Farz demek: Allanın sevdiği ve onu korumak için istediği mahlûka bir iltifatıdır.
Hakk’ın arzuladığı hâle gelmek ve Hakk’a yanaşmak için mecburiyettir.Ne? Farz...
Orucun faydalarından hakiki İslama bahsetmek ayıptır.Herkes kendine göre onu az çok bilir.
Veyahut tamamiyle sırrına vararak. Oruç bir amel-i zâhir değildir, bir sırr-ı bâtındır.

 

“Oruç benimle kulun arasında bir sırdır” buyurur Cenab-ı ALLAH bir hadîs-i kudsîde.
Onun için oruç yemenin günahı, tövbe ile sakıt olmaz.

 

Burada günah ALLAH'ın kul ile sırrı arasındaki ne ise ona hakaret ve ehemmiyet vermemektir. Kefaret ortaya çıkar.
Kefaret orucu amelen farzdır, itikaden farz değildir. Muhtac-ı kefarettir. Kefarette bir nev’î kendi kendine cezâ vermek gizlidir. İslâmda cehil, bilmemezlik özür değildir.

 

Oruç dış görünüşü ile gün doğmadan gün bâtıncaya kadar yemek içmek, cinsi arzulardan ibâdet niyetiyle kati olarak uzak durmaktır. İbâdet ALLAHa yanaşmak usullerine verilen isimdir.
Bununla da oruç tam olmaz. Yalan, Dedikodu, Gıybet, Küfür, Hiddet orucu sarsar.
“Bunlardan tamamiyle uzak olarak tutulan orucun mükafatını bizzât ben vereceğim” diyor Cenab-ı ALLAH . . .

Soru: Diğer ibâdetlerin mükâfatını kim veriyor o hâlde?..
Niçin?..
Burada oruçlunun mükâfatını bizzât ben vereceği buyrulmasındaki sır nedir?
Diğer bütün ibâdetlerde kul Hakk’a yanaşmaya doğru seyreder.Oruçta ise Hakk insana doğru seyreder.

 

Oruçlu bir insan hazret-i insandır. Burada “Kul huvallahu Ahad” sûresinin bir nebze sırrının tefsiri gizlidir.
Oruçlu bir insan şu âyet-i kerîme ve hadîs-i kudsîlerin âdetâ tecellî mihrakı olur :
“Ben size şah damarınızdan daha yakınım”
“Bana bir adım yanaşana ben on adım yanaşırım.”
“Ben kulumla görür kulumla işitirim.”

 

Oruç aç durmak değildir. Orucun hususî ufkunda erenlerin diyarı gizlidir. Oruçlu bir insan Hazret-i İnsandır.
“İnsanda zâhir olduğum gibi hiçbir şeyde zâhir olmadım.”
“ Eğer insan benim indimde olan mertebesini bilseydi her nefeste bugün mülk yalnız benimdir” sözünü söylerdi.
İftar sofrasında iyi hazırlanmamış diye tabağı kıran, yarım saat kala yanına girmeyin çok sinirli diye oruç tutanlara söylüyorum.Bunlara kim “oruç tut!” dedi. Bu gibilere zâten oruç farz değildir.

Farz ALLAH'ın sevdiği ve onu korumak istediği mahluka bir iltifatıdır.

 

Bu iltifata biz farz diyoruz. Farz Hakk’a yanaşmak için bir mecburiyetdir.Oruç Hazret-i İnsana mahsustur.
Yalan, Gıybet, Hiddet, bunlar orucun mahiyetini bozar. O zaman akşama kadar aç durmak olur…
İftar abdestli helâl lokma ile olur.

 

“Beş şey vardır ki orucu ifsad eder.” Resûlü Ekrem buyuruyor. Hadis. Yalan, Gıybet, Yalan yemin, Şehvetle bakmak, Küfretmek orucu ifsad eder. Bunlar büyük hadestir.Abdestsiz bulunmak, ufak dedikodu etmek bu da küçük hadestir.

Hakiki böyle oruçluyu ALLAH korur.

 

Onunla beraberdir.Bunu hissetmiyor musunuz? Cesedi ile birlikte olanlara bu fetva verilmiştir.
Orucu ifsad eden şey ruha aittir. Cesede değil.ALLAH'a cesedle değil ruh ile yanaşılır.

 

Cesedî orucu bozan hâllerdir, onların verdiği fetvalar.Bütün ibâdetler ALLAH için yapılır.
Mükâfatı ya vardır ya yoktur. O hâlde mükâfatını beklemek diye bir şey yoktur.
Yalnız Cenab-ı ALLAH : “Orucun mükâfatını bizzât ben vereceğim” buyuruyor.

 

Peki diğerlerinin mükâfatını kim veriyor?..

Yukarıdaki Yazı, Münir Derman'ın  "Allah Dostu Der ki..." isimli eserinden alınmıştır.

 

 

 

                                                        

Tüm YAZILI SOHBETLER