GEYLANİNİN ON BİR ADIM DUASI
GEYLANİNİN ON BİR ADIM DUASI - Canibim.Com

                                                                      GAVS-İ AZAMIN İSTİĞASESİ

                                                                           (ONBİR ADIM DUASI)

 

                                                                       Bismillahirrahmanirrahim

                                                          RAHMAN VE RAHİM  OLAN ALLAHIN ADIYLA

 

Çok önemli bir konu ile karşılaştığında, seni üzen bir musibettin Allah tarafından def edilmesini arzu edecek olursan önce yatsı namazından sonra veya seher vaktinde iki rekat namaz kıl; Bu namazın her rekatında Fatihadan sonra onbir defa “İHLAS”suresini Oku.Sonra da selam verdikten sonra “secde”ye var secde halinde iken arzu ve ihtiyacını Allah”dan iste.Başını kaldırınca Peygamber (sav) efendimize on bir kere selavat-ı şerife getir.Sonrada kalkıp IRAK cihetine (yani kıblenin sağtarafına) yönelerek on bir adım at

(Başın açık olacak fes olmayacak,ayağında çorap çıkacak yalın ayak olacak)

 

Birinci adımda,Ya Şeyh Muhyiddin ! söyle

İkinci adımda,  Ya Efendimiz Muhyiddin

Üçüncü adımda,Ya Mevlana Muhyiddin

Dördüncü adımda,Ey hizmete layık Muhyiddin

Beşinci adımda,Ey derviş Muhyiddin

Altıncı adımda, Ey hoca Muhyiddin

Yedinci adımda,Ey Sultan Muhyiddin

Sekizinci adımda,Ey Şah Muhyiddin

Dokuzuncu adımda, Ey Gavs Muhyiddin

Onuncu adımda, Ey Kutup Muhyiddin

On birinci adımda,Ey efendiler efendisi (seyyidler seyidi) Abdulkadir Muhyiddin diye çağır,sonra şöyle söyle;

 

Ey Allahın kulcuğu, benim imdadıma yetiş, Allahın izniyle bana yardımcı ol ! Ey insanların ve cinlerin Şeyhi bana imdat eyle,ihtiyacımın yerine gelmesinde bana yardım elini uzat.

 

Bunları söyledikten sonra şu duayı üç defa okursun;

 

“Allahım,bütün eşya senindir ve bütün eşya seninle vardır; yine bütün eşya senden gelmedir ve bütün eşya sana yönelip gelecektir.Sen bütün eşyaya hakimsin,hepside senin yüksek kutretin altında bulunuyor; Sen külün küllüsün Ey merhamet edenlerin en çok merhamet edeni,Senin merhametine bağlanıp dayanıyoruz.

 

Geniş rahmetin Efendimiz Muhammed”e  ve Onun ehlibeytine ve eshabına olsun, onları hem dünyada hem de ahiret “te esenliğe kavuştur.”

ÖNEMLİ BİR UYARI (Bu dua insanlara karşı kötü amaçla veya hile için yapılırsa, terse

dönüp kendine zarar verebilir.) yaşanmış örnekleri vardır.

 

Hz.Pir Abdulkadir Geylaniden bazı sözler ;

 

“Ben müridim için korktuğu şeylere karşı koruyucuyum

 Onu her türlü şer ve fitneden muhafaza ederim.”

 

Müridim ister doğuda ,ister batıda olsun,

Hangi yerde olursa olsun onun yardımına koşarım

 

Atam Resulullah”dır ,ondan kastım Muhammed

Ben Abdukkadirim, izzet, şeref ve makamım devam etsin”

 

NOT:Bazı kazıklı sofular evliyadan istemek küfürdür diyor. Ey eblek evliya Allahın makam-ı nazdaki sevgili kulu biz onları Allaha vesile ,aracı yapıyoruz,bunun nesi yanlış Tabiki her şeyin sahibi kudret ve kuvvet sahibi Allah'dır o istemezse yaprak dahi kıpırdamaz.

   

 

                                      

Tüm