HAKİKATI PEYGAMBERİYE'Yİ ANLAMAK
HAKİKATI PEYGAMBERİYE'Yİ ANLAMAK - Canibim.Com

 

PEYGAMBERİMİZİN HAKİKATINI ANLAMAK

 

 

“ Allahümme salli ala seyyidina ve Mevlana Muhammedin nebiyy’il hükmi vel-hikmet’is sirac’il-vehhac’il mahsusi. “

 

(Allahım,hüküm,hikmet sirac-ı vehhac, en üstün huy kendisine mahsus…..)

 

Allahın, HÜKÜM…Bu cümlede geçen “ H Ü K Ü M “ Lafzı ile anlatılmak istenen mana şudur. Resulüllah sav. Efendimiz kullar arasında olan vakalarında,hususi işlerinde ilahi hüküm icabı fasl-ı kaza eder.

Burada şu manaya işaret vardır:

Resulüllah sav. Efendimiz,risaletle saltanatı cem etmiştir.Nitekim, bu mana Resulüllah sav. Efendimizin hususiyetleri arasında anlatılmıştır.

 

Bir başka manada ise şu demeğe gelir:

Resulüllah sav. Efendimiz, cümle aleme hüküm ve hükümet işinde adl ve adalet,savab üzere hükmünü geçirir.

 

“H İ K M E T “

Yani:Resulüllah sav. Efendimiz,bütün eşyayı hakikatı ve künhü ile bilir.

Sonra:Resulüllah  sav. Efendimiz,tüm ilahi isimlerin mazharlarını, rabbani sıfatların cümlesini bilir.

Burada şerhi yapılan:

“ H İ K M E T “…

Lafzı, iki manaya gelir. Şöyleki:

a-      Şer’i hükümler ve tarikat-ı aliye…

b-     Ulum-ü esrariye… Yani: Ledünni ilim…

Resulüllah sav. Efendimizde her iki mana cem olmuştur.Bu durum,Resülüllah sav. Efendimize mahsus olan özelliklerdendir.Çünkü:Şer’i hükümleri, ilahi emirlerin cümlesini,pak şeriatı ve  doğru yolu ancak,Resulüllah sav. Efendimiz beyan edip açıklamıştır.

Ledün ilmine gelince… İlahi sırlardan olduğu için, onları açıklamamıştır.

 

S İ R A C – I  V E H H A C :

Bunun açık manası şudur : Cümle alemden zulmetleri,küfrü,tuğyanı,cehalet ve isyanı gidermiştir.İman nuru,irfanın hakikatı,ilim taat ile aydınlatan ve ziya veren

En üstün huy kendisine mahsus..

Bu cümlenin daha açık manası şudur :

Nebilerde ve resullerde bulunan güzel huyların,üstün vasıfların cümlesini; ilahi kitapların cümlesinde beyan olunan edepler ve edeb edinilmesi gereken şeyler ve beğenilen vasıflara en güzel şekilde taalluk eden Resulüllah sav. Efendimizdir. Bu da ancak Resulüllah sav. Efendimize mahsusdur.Bu manada Allah c.c. Resulüllah sav. Efendimizi şöyle övmüştür.

“Sen en büyük ahlak üzeresin.” (68/4)

NOT:BÖYLE BİR PEYGAMBER-İ ALİŞANA ÜMMET OLMAK NE BÜYÜK DEVLET. ALLAHA NE KADAR HAMD-Ü SENA ETSEK YİNE DE AZDIR.TABİ Kİ PEYGAMBERİN KADRİ KADRİ KIYMETİNİ BİLENE. " BAZI MÜNAFIK VE FACİRLER PEYGAMBERİ HAFİFE ALSALARDA,DİNİ VE AKADEMİK KİSBELERE BÜRÜNSELERDE " BU MİLLETİN PEYGAMBERE OLAN MUHABBETİNİ BOZAMIYACAKTIRLAR.

Tüm MAKALELER