CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ ALLAHIN VE PEYGAMBERLERİN ZİYAFETİ
CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ ALLAHIN VE PEYGAMBERLERİN ZİYAFETİ - Canibim.Com

 

“Latebidü tübelliğuna biha keramet’el mezidi” (Okuduğumuz salavatı şerife sebebi ile , bizi mezid ikramına ulaştırasın.)

Bu cümlede geçen “MEZİD” lafzında anlatılmak istenen mana iki türlüdür.Şöyle ki:

a-      Daima artan cennet nimetleri, türlü türlü ikramlar…

b-     Cuma günüdür. Cuma gününün kerametidir.                                                                      

Bu ikinci manada gelen bir rivayet şöyledir. Müminler cennete Cuma günü gireceklerdir.

Cumartesi günü olunca,babaları Adem a.s. onları kendi köşküne ve makamına davet eder.böylece çocuklarına ziyafet çeker.

Pazar günü oldukta;  İkinci babaları Nuh a.s. onları makamına davet eder, kendilerine ziyafet verir.

Pazartesi günü oldukta ; İbrahim Halilüllah a.s. onları makamına davet eder, kendilerine ziyafet verir.

Salı günü oldukta ; Musa Kelimullah a.s. onları makamına davet edip ziyafet verir.

Çarşamba günü oldukta ; İsa a.s. onları makamına davet edip kendilerine ziyafet verir.

Perşembe günü olunca Sultanı Enbiya Nuru Çeşmi Asfiya Habibi Huda Şefi Ruzü Ceza Hazreti Muhammed Mustafa s.a.v. onları makamların en yücesi olan Vesile’ye davet eder. Onlara türlü türlü ikramlar ve in’amlarla ziyafet verir.

Herkes bu ziyafetten dönüp makamına geldiği zaman,celal ve ikram sahibi yüce Allah, onların her birine tek tek melekler gönderir ; özel olarak davet eder.Cuma günü olduğu zaman, cümlesi Haziret’ül Kuds’te toplanırlar.

 

Orada , Nebiler ve Resuller minberler üzerinde oturullar.Ashabı kiram,zürriyeti ızam, (Resulüllah s.a. efendimizin ehli beyti) namlı alimler kürsüler üzerinde otururlar. Veliler,şehitler,Salihler de sandalyalar üzerinde oturullar.Sair cennet ehli ise minderlere oturullar.

Ve…Resulüllah s.a.v. efendimizin de oradan Kur’an okuyacaktır.Mübarek seslerinin letafet,halavet ve taravetinden ağaçların yaprakları hareket eder.Köşklerin,sarayların pencere kanatları hareket eder. Her birinden bir başka latif ses çıkar.Kuşlarda terennüm ederler.Bütün bunlardan dolayı türlü sedalarla büyük zevk olacaltır;ki onu tabir edip anlatmak mümkün değildir.

 

Nebilerin hatibi Davud a.s. orada hutbe okuyacaktır ki; bundan türlü Safalar olacaktır.

Bütün bu olanlardan sonra , ateş değmemiş,sırf Allah’ın kudreti ile zuhura gelip hasıl olan nefis yemeklerle ziyafet olunur.Türlü kaseler içinde şerbetler verilir ki, bunların sakileri görünmez.Dil bunları anlatmada acizdir.Akıllar onları idrak edip kavramaktan acizdir.

 

Bu şekilde türlü nimet ikramdan sonra…mekandan münezzeh şekil aza cisim ve cismaniyetten Müberra olan yüce Allah onları cemali ile müşerref eyler.

Selamün kavlen min Rabbin Rahim. (Esirgeyen Rablarından selam.)

Manasında selam verir.Onlarda Yüce Hakkı baş gözü ile cihet ve mekandan münezzeh,şekilsiz görürler.Bu büyük ihsan,büyük saadet ile lezzet ve nimete dalarlar.

Daha sonra Yüce Hak onlara hitab eder.

Benden murad isteyin

Bunun üzerine onlar şöyle derler:

Senden rızanı isteriz ya Rabbi.

Onların bu isteğine karşılık Yüce Hak şöyle buyurur.

Kullarım sizlerden razı oldum…

Böylece onları en büyük rızasına nail eder.

NOT:MEVLAM CÜMLEMİZİ BU ZİYAFETLERDE OLMAYI NASİP EYLESİN.

Tüm MAKALELER