ALİ TİMUR EFENDİ'NİN SENE-İ DEVRİYESİ
Canibim.Com

ALİ TİMUR EFENDİ'NİN SENE-İ DEVRİYESİ - Canibim.Com

Ahmed Canib efendinin üstazı ekremi nakşi şeyhi ricalullah’tan Ali Timur Efendi’nin Hakk’a yürüyüşünün sene-i devriyesidir.(15 Şaban)  yapmış olduğumuz kelime-i tevhidleri ve kur’an hatimlerini ruhuna hediye edeceğiz.Cenab-ı Mevlam onun hürmetine bu yaptığımız hayır ve hasenatı dergah-ı izzetinde kabul-u şayan eylesin.Himmet-i  füyüzatını  daim eylesin.Selam ve dua ile… Canibim.com ailesi    

 

 

AHMED CANİB EFENDİNİN MÜBAREK ÜSTAZI EKREMİ,ŞEYH ALİ TİMUR EFENDİ KİMDİR ?

Ahmed canib efendi k.s hazretlerinin mübarek şeyhi ricalullahtan eski Çorlu müftüsü ve Tarik-i Nakşîye’den Şeyh Ali Timur Efendi (k.s.)...

Ahmed Canib efendi k.s Şeyh Ali Timur efendinin manevi terbiyesine mazhar olmuştur. Ali Timur Efendi Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi kolundan gelmektedir.

 
Canip Efendi Şeyhi Ali Timur Efendiyi anlatırken bir hoş oluyordu. Kendisine Ali Timur Efendinin diğerlerinden farkını sorduğumda;

“Evladım, ömrümde yüzlerce veli-i kâmil ile mülâkat ettim, O’nun ayarında bir veliye rastlamadım. Huzuruna gittiğimde odasının misk ü amberler gibi koktuğunu hissederdim. Anlardım ki o veli-i kâmili melekler tavaf ediyor. Meleklerin rüzgârlarını hissederdim. Huzurunda bulunurken Mekke’nin ve Medine’nin dağını taşını gözümün önüne getirirdi. 

Tıpkı bugünün televizyon ekranı gibi. Bu Fakir’i bir halden alır bir hale sokardı. Onun huzurundan ayrılıp Bursa’ya dönerken, ölümüme razı olurdum da ayrılmak istemezdim. Bursa’ya gelene kadar da ağlardım. Kendisine bu ayrılığın zor olduğunu söylediğimde bana şöyle derdi; “Evladım ayrılık yok. Avucumun içinde hepinizi görüyor ve takip ediyorum. Eğer bir şeyh müridini dünyanın neresinde olursa olsun görüp   takip edemiyorsa, o posta hiç oturmasın.”


 Fakir de nazım üzere Ali Timur Efendi’ye mektuplar yazardım. Ziyaretine gittiğimde, Hanımı Fakire derdi ki; Evladım yazdığın mektupları Şeyh Efendi okuyup, çok ağlıyor. Göndermesen olmaz mı?”

Yıllar sonra Ali Timur Efendi (k.s.) doksan küsur yaşında iken Bursa’ya gelir ve Canip Efendi’ye Tarik-i Nakşîye’den icazetnamesini verir ve şunu söyler;
“Evladım hasta halimle ve bu yaşta beni buraya kadar getirdin. Ne yapalım, mecburuz. Manen git denildi mi, gitmek mecburiyetindeyiz, gitmemek olmaz. Her neyim varsa benden soydun aldın.”

 

 NOT:BURADA "HER NEYİM VARSA BENDEN SOYUP ALDIN" DEMESİ TABİİ MECAZİDİR. YANİ BÜGÜN "HARK DİSK" İÇİN DEKİ BÜTÜN BİLGİLERİN BAŞKA BİRYERE AKTARILMASI GİBİDİR.

Tüm Duyuru / Haberler