HZ.ALİ
Canibim.Com

HZ.ALİ - Canibim.Com

HZ.ALİ İLE İLGİLİ BAZI HADİSLERHazreti Ali (Radiyallahu anhu) hakkında ki hadislerden bazıları

 (Sünen-i Tirmizi, Cild 6, Hadis No: 3959, 3965, 3976; Râmuzu’l-Ehâdis, Hadis No: 871; Sahih-i Buhari Tecrid-i Sarih, Cild 8, Hadis No: 1236.)

 

(Kenzü'l-İrfan, Hadîs No: 128, 133, 137)

            (128) “Ben ilmin Medinesiyim (şehriyim), İmam Ali de kapısıdır. İlmi isteyen kapısına müracaat etsin.”(Tirmizi, Menâkıb, 20.)

            (133)“Bir kimse Alî'yi severse beni sevmiş olur. Ve Alî'ye buğz eden bana buğz etmiş olur.”(Hâkim, Müstedrek, III, 135.)

            (137) “İmam Ali Hazretlerinin vech-i şeriflerine (mübarek yüzüne)bakmak ibadet makamına kaimdir. (İbadet yerine geçer.)(Ebû Nuaym, Hilye, V. 58.)

 

(Râmûzu'l-Ehâdîs, Hadîs No:1748, 2183, 3406, 3666, 3769)

           (2183)“Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)Hz. Ali'yi kasdederek Allah'ım, ona yardım et, onun sebebiyle de yardım et, onu esirge ve onun sebebiyle de esirge. Ona yardım et, onun sebebiyle (halka) yardım et! Onu seveni sev, ona düşman olana düşman ol, Allah'ım! buyurdular.”

            (1748)“Ya Ali! Sen ve cemaatin cennettedir! Lakabları olan ve kendilerine (Rafıza) denilen bir kavim gelecektir. Onlara rastlarsanız  öldürün, çünkü onlar müşriktirler.”

            (3406) “Ali'yi sevmek, günahları ateşin odunu yiyip erittiği gibi yer, eritir.”

            (3666)“Ey Ali! Ben senin hakkında Allah'tan beş şey diledim, dördünü verdi, birini vermedi: Ümmetimin(benden sonra) senin emrin altında birleşmelerini diledim, vermedi. Senin hakkında verdikleri: Yer yarıldığında (insanlar dirileceği zaman) ilk dirilecek olan ben ve sen olacağız. Elinde Liva'ül-Hamd bulunmuş bir halde evvelkileri ve sonrakileri geçip, önümde yürüyeceksin! Benden sonra mü'minlerin velisi sen olacaksın. Rabb'im senin hakkında bunu bana ihsan etti.”

           (3769) “Benden sonra fitne baş gösterecek: Böyle bir şey olursa Ebû Talib'in oğlu Ali'den ayrılmayın! Çünkü o Hak ile batılı ayırandır.”

 

Tüm Duyuru / Haberler